Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Sobota 21. říjen 2017 | Svátek má Brigita
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Italští lékaři se učí přístupu k muslimům a židům

zdroj: International Humanity

Italští lékaři se učí přístupu k muslimům a židům

03.03.2016 09:22
Zdroj: ČTK/Corriere della Sera
Může muslimku v jejím domově navštívit pouze lékařka? Jaký postup použít u nemocného v konečné fázi života, jde-li o muslima nebo o žida? Aby lékaři a zdravotní sestry uměli tyto problémy řešit, zrodily se v Itálii specializované kurzy a semináře, napsal italský deník Corriere della Sera.

Může muslimku v jejím domově navštívit pouze lékařka? Co může jíst hebrejský pacient? Jaký postup použít u nemocného v konečné fázi života, jde-li o muslima nebo o žida? Jaká je v židovské víře definice smrti? Kdy je možno léčbu zastavit? Aby lékaři a zdravotní sestry mohli odpovědět na tyto a mnohé další otázky, zrodily se v Itálii kurzy a semináře, které mají pomoci při orientaci v těchto věcech, napsal italský deník Corriere della Sera.

"Tyto iniciativy dostaly název 'Společně', protože jsou do nich zapojeni všichni, kdo pracují ve zdravotnictví, a zástupci různých náboženských vyznání," vysvětluje lékař Giorgio Mortara, předseda Hebrejské lékařské asociace, která patří k iniciátorům těchto aktivit. "Chceme jít dále za pouhou léčbu pacienta, chceme ji zlidštit a pomoci zdravotníkům poznat víru a duchovní potřeby těch, které léčí, se zvláštním zřetelem ke třem hlavním monoteistickým náboženstvím: islámu, křesťanství a judaismu," uvádí.

Jak zdůraznili organizátoři setkání, způsob, jímž mezi sebou komunikují nemocný a ten, kdo ho léčí, je určován rovněž přesvědčením a hodnotami, které mohou přispět k lepším výsledkům při různých zákrocích. K tomu je zapotřebí, aby především zdravotníci poznali pacienta. Proto se v těchto kurzech hovoří o postojích, které různá náboženství zaujímají vůči zdraví, nemoci, životu a smrti, a tyto postoje se porovnávají.

"Změny odehrávající se v naší společnosti, která je stále více multikulturní a multietnická, vyžadují nové odpovědi," konstatuje Giorgio Mortara. "Musíme pomáhat těm, kdo pracují ve zdravotnictví, aby si věděli rady tváří v tvář nejrůznějším dilematům, s nimiž se denně setkávají, když musejí dávat odpovědi na materiální a duchovní potřeby pacientů," dodává.

"Povinnost léčit se je stěžejním bodem i v islámské tradici, která vyzývá věřící, aby si chránili své zdraví, které je darem, a proto je třeba se k němu chovat zodpovědně," připomíná Chiara Ferrerová, předsedkyně Akademie interreligiózních studií v Miláně.

"Totéž lze říci o křesťanství a judaismu. Ale jakkoli se tato náboženství v něčem shodují, jsou mezi nimi i rozdíly: jde například o různý způsob stravování, dodržování různých dní a denní doby pro modlitby, které vyžadují místnosti pro tyto účely vhodné či alespoň neutrální. Jde však i o mnohem složitější otázky, které se týkají hodnoty biologického testamentu, konce života, postoje k transplantaci a požadavků na zvláštní přístup k léčbě osob jiného pohlaví," zdůrazňuje Chiara Ferrerová.

Jestliže je člověk nemocný, je mnohem zranitelnější, a proto obzvláště potřebuje podporu a pomoc, zdůrazňují autoři iniciativy. Pro takové pacienty je nesmírně důležité, aby se cítili být respektovaní jako osoba se zvláštními etickými a náboženskými hodnotami. Vzniká tak empatický vztah mezi pacientem a lékařem, který je podstatný pro lepší výsledky léčby.

ČTKCopyright © 2000-2017 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky