Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pátek 18. říjen 2019 | Svátek má Lukáš
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Lékaři provedli 1. úspěšnou transplantaci tkáně ovaria v ČR

ilustrační foto: JupiterImages

Lékaři provedli 1. úspěšnou transplantaci tkáně ovaria v ČR

23.03.2016 09:08
Zdroj: Sanatorium Pronatal
Autor: Doc. MUDr. Tonko Mardešić, CSc.
První úspěšná transplantace tkáně ovaria po léčbě karcinomu prsu v Česku dává dvaatřicetileté ženě naději, že otěhotní a bude mít vlastní dítě. Provedlo ji pražské centrum reprodukční medicíny Sanatorium Pronatal.
Upozornění: Následující článek vybírá redakce www.tribune.cz v rámci monitoringu médií.
Názor redakce nemusí být shodný s vyjádřením autora. Zdroj média tohoto článku najdete v záhlaví nebo na konci textu.

Metody asistované reprodukce pomáhají nejenom párům se všemi typy poruch plodnosti, ale stále více se stávají součástí komplexních léčebných postupů a strategií. Jednou z nejdynamičtěji se rozvíjejících oblastí reprodukční medicíny jsou postupy umožňující zachování budoucí plodnosti onkologicky nemocných pacientů, u kterých důsledkem cytotoxické léčby ( chemoterapie, radioterapie) hrozí závažné poškození či ztráta reprodukčních funkcí.

Více než 10% nádorových onemocnění je přitom diagnostikováno u pacientů ve fertilním věku, kteří často ještě nemají ukončené své reprodukční plány. Jedním z možných postupů u žen je odebrání části ovariální tkáně pře zahájením onkologické léčby, její zamražení a po vyléčení onkologického onemocnění přenos zpět - buďto ortotopická transplantace ( do tkáně ovaria) nebo heterotopická transplantace ( na jakékoliv jiné místo v organizmu).

Pražské centrum reprodukční medicíny Sanatorium Pronatal provedlo v České republice první úspěšnou transplantaci ovariální tkáně u 32 leté ženy po úspěšné léčbě nádoru prsu. Před zahájením onkologické léčby byla odebrána část pravého vaječníku a části ovariální kůry s primordiálními folikuly byly zamraženy. Po kombinované chirurgické léčbě (tumorectomie, exenterace axily), chemoterapii a radioterapii bylo dosaženo kompletní remise, avšak v důsledku léčby došlo k úplnému ovariálnímu selhání.

S odstupem 3,5 let let od léčby onkolog souhlasil s transplantací ovariální tkáně a případnou graviditou. V polovině října byla provedena transplantace poloviny zamražených štěpů do levostranného ovaria. Po třech měsících od transplantace bylo možné dokumentovat normální růst folikulu, ovulaci a kompletní úpravu všech hormonálních parametrů popisujících ovariální rezervu.

Popsaný případ dokumentuje možnosti současné reprodukční medicíny a potřebu úzké mezioborové spolupráce mezi onkology, gynekology a pracovišti reprodukční medicíny, ze kterého budou profitovat ti pacienti s onkologickou diagnózou, kteří ještě nemají dokončené své reprodukční plány.Copyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky