Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pátek 18. říjen 2019 | Svátek má Lukáš
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Deficit vitaminu D není u bariatrických pacientů dobře léčen

ilustrační foto: JupiterImages

Deficit vitaminu D není u bariatrických pacientů dobře léčen

13.04.2016 08:31
Zdroj: www.tribune.cz
Mnozí lékaři nevědí o významu včasné suplementace vitaminu D u bariatrických pacientů. A bariatričtí chirurgové mnohdy nevědí, jaký by měl být optimální suplementační režim u těchto pacientů.

Původně se myslelo, že nedostatek vitaminu D po bariatrickém výkonu nastává kvůli vedlejším účinkům operace jako je například malabsorpce lipofilních nutrientů. Ale nyní se zdá, že deficit vitaminu D je spojen s malnutricí, jež byla u pacientů přítomna již před operací, neboť se ukázalo, že až 98 % kandidátů na bariatrický výkon vykazovalo deficit vitaminu D. A tento deficit ve významné míře přetrvává i po operaci i přes suplementaci a hubnutí (což by teoreticky mělo uvolňovat vitamin D uložený v tuku).

Přitom léčba již před chirurgickým zákrokem může zlepšit hojení a zkrátit dobu hospitalizace.

Jaká je optimální koncentrace vitaminu D u pacienta před a po bariatrickém zákroku?

Guidelines American Society for Metabolic and Bariatric Surgery z roku 2013 doporučují dosáhnout plazmatické koncentrace 25-hydroxyvitaminu D vyšší než 30 ng/ml, k níž bychom měli dospět aplikací standardní denní dávky alespoň 3000 IU.

Dávkování vitamínu D si však vyžaduje individualizovaný přístup. Mnozí lékaři například při předoperační preskripci nevědí, že vitamin D2 je signifikantně méně účinný než jeho D3 forma. Při pooperačním dávkování se někdy nezohlední sezónní vliv, jenž určuje intenzitu expozice slunečnímu záření. Navíc jednotliví pacienti odlišně reagují na stejné dávky vitaminu D, což může být způsobeno například odlišnostmi u proteinů, jež vitamín D vážou.

Personalizovaná suplementace vitaminem D by tak měla zabránit jak podléčenosti, tak i přeléčenosti u pacientů bariatrické chirurgie.

Převzato a zkráceno z MedPage Today

cinCopyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky