Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pátek 18. říjen 2019 | Svátek má Lukáš
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Hormonální terapie u žen chrání před aterosklerózou

foto: shutterstock.com

Hormonální terapie u žen chrání před aterosklerózou

Medical Tribune 11/2016
01.06.2016 15:29
Zdroj: NEJM
Autor: cin
Hormonální substituční terapie zpomaluje rozvoj aterosklerózy u žen po menopauze, zjistila randomizovaná studie zveřejněná v New England Journal of Medicine.

„Aplikace perorálního estradiolu byla ve studii provázena nižší mírou ztluštění komplexu intima‑media (CIMT) u karotid žen, které byly v období do pěti let po menopauze, ve srovnání se ženami, jež byly sledovány v období po více než pěti letech od menopauzy,“ uvedl Howard N. Hodis z University of Southern California v Los Angeles.

Tato skupina v časném období po menopauze měla rovněž signifikantně nižší hodnoty CIMT než skupina s placebem (nárůst 0,0044 mm oproti nárůstu 0,0078 mm, respektive p = 0,008).

Tento závěr je v souladu s předchozími observačními studiemi, které naznačily ochranný efekt hormonální substituční terapie i u kardiovaskulárních onemocnění. Ten se však s pozdní aplikací HRT ztrácí, u žen po více než deseti letech od menopauzy je již bezvýznamný.

Nicméně John F. Keaney Jr. z University of Massachusetts Medical School ve Worcesteru a Caren G. Solomonová z Brigham and Women’s Hospital v Bostonu v editorialu k Hodisově studii upozornili, že Hodisův tým hodnotil pouze parametr CIMT a nesledoval výskyt klinických příhod, například infarktu myokardu a iktu. Nedoporučili proto měnit dosavadní guidelines pro léčbu HRT s tím, že je zapotřebí další výzkum.Copyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky