Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pátek 18. říjen 2019 | Svátek má Lukáš
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Němých infarktů je možná více, než se odhaduje

foto: shutterstock.com

Němých infarktů je možná více, než se odhaduje

28.06.2016 07:34
Zdroj: Circulation, NEJM Watch
Autor: cin
Klinicky němý infarkt myokardu představuje více než 45 % všech případů IM v populaci a podílí se na zvýšení kardiovaskulární mortality, zjistila analýza Zhu-Ming Zhanga z Wake Forest School of Medicine publikovaná v časopise Circulation.

Klinicky němý infarkt myokardu je definován patologickými Q-vlnami bez typických srdečních symptomů. Aby zjistili, jaké jsou možné rasové nebo sexuální rozdíly ve výskytu těchto tzv. tichých infarktů, výzkumníci využili údaje z longitudinální komunitně založené studie ARIC.

Celkem 9 498 účastníků analýzy bylo při vstupu studie bez kardiovaskulárního onemocnění. Během sledování v průměru 8,9 let došlo u 317 účastníků ke klinicky němému infarktu a u 386 účastníků došlo ke klinické manifestaci IM.

U mužů byl zjištěn výrazně vyšší výskyt silentního infarktu než u žen.

Dále se zjistilo, že incidence „tichého“ infarktu byla u černošské populace vyšší než u bělošské, zatímco u bělošské populace byl signifikantně vyšší výskyt klinicky manifestních infarktů než u černošské.

U afroamerických žen byl silentní infarkt častější než IM s klinickými symptomy, u bílých mužů tomu bylo opačně.

U bílých žen a afroamerických mužů byla incidence „tichého“ infarktu srovnatelná s incidencí manifestního infarktu.

Jak klinicky němý, tak i manifestní infarkt byl spojen se zvýšeným rizikem úmrtí pro ischemickou chorobu srdeční a ze všech příčin.

Joel M. Gore z University of Massachusetts v komentáři pro NEJM Journal Watch poznamenal, že „tiché“ infarkty představovaly více než 45 % případů IM v této studii u bělošské i černošské populace. Tento poznatek přispívá k dosavadním odhadům, že tyto infarkty představují zhruba 30 až 40 procent všech případů IM.

Uvedl, že „tichý“ infarkt je spojen se špatnou prognózou a je u něj v současné době velmi nepravděpodobné, že léčba založená na důkazech by mohla zlepšit přežití.

Nesouhlasí s tím, že U.S. Preventive Services Task Force nedoporučuje rutinní screening s provedením elektrokardiografie u nesymptomatických dospělých.

EKG může být podle něj také použit pro diagnostiku ischemické choroby srdeční. To by mělo terapeutické důsledky: „Je-li „tichý“ infarkt diagnostikován, pak je zapotřebí poinfarktová péče (například beta-blokátory, aspirin, statiny). A pokud se jedná o „tichý“ infarkt přední stěny, pak lékař musí vyhodnotit ejekční frakci k posouzení rizika náhlé srdeční smrti,“ uvedl Gore.

Zdroj: Zhang ZM, Rautaharju PM, Prineas RJ, et al. Race and Sex Differences in the Incidence and Prognostic Significance of Silent Myocardial Infarction in the Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC) Study. Circulation 2016;May 16Copyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky