Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pátek 18. říjen 2019 | Svátek má Lukáš
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Lékárny nejčastěji chybují v skladování léčiv

Lékárny nejčastěji chybují v skladování léčiv

18.08.2016 07:03
Zdroj: ČTK
Nedodržování podmínek uchování léčiv bylo nejčastější chybou, kterou zjistili inspektoři loni v lékárnách. Šlo hlavně o nedodržení správné skladovací teploty. Nejzávažnější chybou podle zprávy Státního ústavu pro kontrolu léčiv pak byl výdej předpisových léků bez receptu, opětovný výdej léků vrácených pacienty a těch, které měly být staženy z oběhu.

Meziročně zjištěných nedostatků mírně ubylo, nezměnilo se však pořadí jejich četnosti.

Inspekce loni zkontrolovala 840 z 2562 lékáren a uložila 102 pokut ve výši 6,765 milionu korun. V 17 případech byla lékárně pozastavena příprava léčivých přípravků kvůli nevyhovujícímu postupu a vedení záznamů.

Za závažný nedostatek označila inspekce to, že lékárny uchovávaly přípravky, jimž skončila registrace, a nevracely dodavatelům léky, u kterých byla zjištěna závada v jakosti. Lékárny se zásilkovým výdejem zase chybovaly v tom, že neměly přípravky označené logem EU pro tento způsob výdeje, neměly dostatečně odlišeny registrované léky od ostatního sortimentu a informace o způsobu vyřizování reklamací byly neúplné.

Součástí kontrol byla také průběžná kontrola jakosti léků připravovaných v lékárnách. Loni bylo zkontrolováno 113 lékárenských vzorků, z nich sedm nevyhovělo například kvůli obsahu léčivé látky. U 13 vzorků byly zjištěny závady v označení na obalu.

Samostatná kontrola zacházení s návykovými látkami byla provedena ve 425 lékárnách, uloženo bylo 46 pokut. Na dodržování zákona o cenách a pravidel cenové regulace se zaměřilo 99 kontrol, uloženo bylo 14 pokut. U závažných pochybení, jejichž šetření nespadalo do kompetence SÚKL, byl podnět předán krajským úřadům, zdravotním pojišťovnám, lékárnické komoře či policii.

Ke konci loňského roku evidoval SÚKL 2562 lékáren a 245 výdejen léčiv a zdravotnických prostředků. V roce 2001 bylo v Česku 1991 lékáren a 212 výdejen, v následujících letech počty s malým výkyvem v roce 2008 a 2010 rostly. Loni oproti roku předchozímu ubylo 39 lékáren a osm výdejen.Copyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky