Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Čtvrtek 23. květen 2019 | Svátek má Vladimír
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Jak bakterie mezi sebou bojují o místo na lidské sliznici

foto: shutterstock.com

Jak bakterie mezi sebou bojují o místo na lidské sliznici

25.08.2016 08:18
Zdroj: NEJM Watch
Autor: cin
Němečtí investigátoři zjistili, že některé mikrobiální kmeny jsou schopné produkovat antimikrobiální faktor, který brání jiným bakteriím v růstu. Jde o první přímý důkaz o bakteriální konkurenci v lidském mikrobiomu. Nová antimikrobiální substance by mohla být terapeuticky využita.

Běžný komenzální Staphylococcus lugdunensis umí produkovat antibiotikum, jež inhibuje růst bakterií Staphylococcus aureus v nose.

Epidemiologické studie konzistentně opakovaně ukázaly, že ačkoliv Staphylococcus aureus typicky kolonizuje nosní sliznici, jeho přítomnost není pravidlem. Proč S. aureus není vždy přítomen, nebylo vědcům dlouho jasné. Až němečtí vědci z Interfakultäres Institut für Mikrobiologie und Infektionsmedizin, Universität Tübingen, v čele s Alexanderem Zippererem nyní zjistili, že druhý humánní komenzál Staphylococcus lugdunensis je pravděpodobně jedním z faktorů, který ovlivňuje kolonizační poměry.

Investigátoři nejprve testovali různé druhy nasálního stafylokoka na inhibiční aktivitu vůči S. aureus a zjistili, že kmen S. lugdunensis produkuje antimikrobiální faktor, který brání S. aureus v růstu. Další práce zjistily, že tento faktor představuje cyklické peptidové antibiotikum, lugdunin, které je aktivní proti široké škále gram-pozitivních bakterií, včetně kmenů methicilin-rezistentního S. aureus (MRSA).

Produkce lugduninu byla podmíněna existencí genetického operonu (souvislého úseku genů), který byl společný pro všechny izoláty S. lugdunensis, které byly k dispozici pro screening investigátorů. V myším modelu instalace S. aureus v kombinaci s divokým kmenem S. lugdunensis vedla k redukci výskytu nasálního S. aureus ve srovnání s instalací S. aureus spolu s mutovaným kmenem S. lugdunensis, jenž neuměl produkovat lugdunin.

Analýza vzorků nasofaryngeálních výtěrů odebraných hospitalizovaným pacientům zjistila, že v 32 % případech byly kolonizovány S. aureus a v 9 % případů byly kolonizovány S. lugdunensis. Všechny izoláty S. lugdunesis produkovaly lugdunin a ukázalo se, že přítomnost S. lugdunesis zredukovala míru kolonizace S. Aureus 5,9-násobně.

„To je skutečně výjimečná studie,“ komentoval pro NEJM Watch Richard T. Ellison, mikrobiolog z University of Massachusetts Medical School, Worcester. Podle něj nejen přispěla k našemu porozumění mechanismů kolonizace S. aureus, ale také poskytla první přímé důkazy o bakteriální vzájemné konkurenci v lidském mikrobiomu a navíc současně identifikuje novou antimikrobiální substanci, která by mohla být terapeuticky využita.Copyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky