Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pátek 18. říjen 2019 | Svátek má Lukáš
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Antibiotika u kojenců vedou k alergiím v dospělosti

ilustrační foto: odd.pediatrie Motol

Antibiotika u kojenců vedou k alergiím v dospělosti

03.10.2016 08:20
Zdroj: NEJM Watch Journal
Expozice ATB medikaci již v prvních dvou letech života je spojena se zvýšeným rizikem jak pro vznik alergické rhinitidy, tak i pro atopický ekzém v pozdějším životě. Studie zahrnující více než půl milionu pacientů vystopovala i závislost této asociace na dávkování ATB.


Poznatky z analýzy 32 observačních studií sdělila na mezinárodním kongresu European Respiratory Society Fariba Ahmadizarová, farmaceutka z Univerzity Utrecht, Nizozemí.

Závěry studie:

  • sumární odds ratio pro riziko vzniku ekzému bylo 1,24 (95% CI 1,09 až 1,41; I2 = 60,0%)
  • sumární odds ratio pro riziko vzniku alergické rhinitidy bylo 1,18 (95% CI 1,01 až 1,37; I2=74.3%)
  • asociace byla silnější u obou diagnóz, pokud pacienti prodělali dvě nebo více ATB terapií ve srovnání s jednou

U antibiotik se předpokládají imunomodulační vlastnosti, proto se výzkumníci domnívají, že tuto pozorovanou asociaci může vysvětlit disrupce střevní mikrobioty, jež je spojena s užíváním antibiotik.

Len Horovitz, pneumolog v Lenox Hill Hospital v New Yorku, komentoval, že tato předběžná zjištění je třeba replikovat a identifikovat jasný mechanismus. „Nadužívání antibiotik je častým jevem, který vede k vývoji rezistentních kmenů a k dalším problémům,“ dodal.Copyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky