Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pátek 18. říjen 2019 | Svátek má Lukáš
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Péči o nemocné s CMP se daří, trombektomií přibývá

foto: shutterstock.com

Péči o nemocné s CMP se daří, trombektomií přibývá

Medical Tribune 19/2016
03.10.2016 14:43
Zdroj: MT
Autor: lon
Na pokračující pozitivní vývoj v péči o pacienty s cévní mozkovou příhodou ukazují nejnovější data za rok 2015. Počet trombolýz meziročně vzrostl téměř o třetinu. Ještě výraznější nárůst evidují lékaři u mechanické trombektomie. Lepší výsledky než ČR v počtu těchto zákroků má v Evropě pouze Německo.

Na pokračující pozitivní vývoj v péči o pacienty s cévní mozkovou příhodou (CMP) ukazují nejnovější data za rok 2015. Počet trombolýz meziročně vzrostl téměř o třetinu. Tato léčba byla tedy loni aplikována téměř dvaceti procentům pacientů s ischemickou CMP.Ještě výraznější nárůst evidují lékaři u mechanické trombektomie, a to o 43 procent. Lepší výsledky než ČR v počtu těchto zákroků (relativně k počtu obyvatel) má v Evropě pouze Německo.

Mechanická trombektomie se v ČR provádí od roku 2006. Předpoklad, že ze včasného mechanického zprůchodnění uzavřené mozkové tepny profituje většina pacientů, se však dlouho nedařilo prokázat v randomizovaných studiích. Zlom přišel až v roce 2015, kdy přišla celá série dat, podle nichž invazivní přístup jednoznačně vedl k lepším výsledkům – pacienti přežívali s výrazně menším handicapem. Šlo především o studie ESCAPE, SWIFT PRIME, EXTEND‑IA a MR CLEAN. Oproti předchozím studiím se v nich dařilo zkrátit čas od nástupu symptomů k intervenčnímu výkonu, investigátoři používali nejnovější stent retrievery a lépe byla definována cílová populace.

Český systém péče o pacienty je na implementaci těchto výsledků do praxe dobře připraven, přesto budou nemocní, kteří by z této léčby profitovali, ale nedostanou se k ní. Nicméně čísla z posledních let ukazují každoroční nárůst počtu takto léčených pacientů o třicet až čtyřicet procent, přičemž v loňském roce bylo mechanickou trombektomií ošetřeno celkem 822 pacientů. Výsledky za letošní rok určitě překonají hranici tisícovky léčených pacientů. Tento progresivní nárůst léčených pacientů ukazuje, že systém péče v ČR je nastaven dobře. Odhaduje se, že v České republice by mohlo být takto léčeno až 3 500 pacientů ročně. „Jde ale jen o odhad, osobně si myslím, že takových pacientů bude méně. Chybějí nám totiž spolehlivá statistická data,“ říká prof. MUDr. Martin Köcher, Ph.D., z Radiologické kliniky FN Olomouc, který se intervenční léčbou iktů dlouhodobě zabývá. Nemyslí si, že úzkým hrdlem by nyní byla připravenost center. „Ta již dnes dokáží ošetřit každého takového pacienta, který se do nich dostane. Poslední dva regiony, kde tato péče není plně zajištěna, by brzy měly být dořešeny také,“ říká prof. Köcher s tím, že spolupráce se záchrannou službou se trvale zdokonaluje a i veřejnost je lépe informována o tom, jak moc u CMP jde právě o čas (v tom např. pomáhá již rok probíhající osvětová kampaň Čas je mozek – více na www.casjemozek.cz). S velkou pravděpodobností se tedy budou zmíněná data dále zlepšovat. „Například na našem pracovišti je již nyní jasné, že v letošním roce provedeme mechanických trombektomií výrazně více než loni. Za celý loňský rok bylo takových výkonů 74, letos jsme jich provedli již 94,“ říká prof. Köcher.Copyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky