Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pátek 22. září 2017 | Svátek má Darina
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Kasuistika: vzácné selhání, ale varovné!

ilustrační foto: shutterstock.com

Kasuistika: vzácné selhání, ale varovné!

Medical Tribune 22/2016
01.11.2016 14:01
Zdroj: MT
Autor: miš
Slogan „moderní, bezpečná a spolehlivá hormonální antikoncepce“ neplatí vždy stoprocentně, což je ostatně v medicíně milionkrát ověřená pravda. Krátká kasuistika mladé ženy (30 let, lékařka) může sloužit jako varování, že se na nic nelze spolehnout bez výhrady.

Pacientka, nulligravida, nullipara žádala po zkušenostech s kombinovanou hormonální antikoncepcí spolehlivou ochranu před těhotenstvím. V únoru 2016 na vlastní přání pacientky byl v gynekologické ordinaci zaveden tříletý nitroděložní systém s levonorgestrelem (Jaydess). Od té doby se vyskytlo jen občasné nepravidelné a velmi mírné krvácení, menstruační cyklus 28 ± 2 dny jako před zavedením nitroděložního systému. Nežádoucí účinky pacientka nepozorovala. Od počátku října 2016 pacientka cítí tlakovou bolest v podbřišku, kterou přičítá recidivě cysty. Potíže se však stupňují, objevuje se bolest při dosedu, výrazná bolest při pohlavním styku. Proto byla ihned vyšetřena v gynekologické ordinaci, kde bylo vysloveno podezření na mimoděložní graviditu na základě pozitivního těhotenského testu při absenci známek gravidity v děloze.

V tomto momentě mi dovolte připomenout zamyšlení docenta Bohumila Seiferta na téma gut feeling. Instinkty a tušení možného zafungovalo: zdravotnice, která plánuje graviditu (byla již objednána na odstranění tělíska), jejíž obtíže byly zkušeným gynekologem vyhodnoceny jako prediktor akutního stavu. Nitroděložní systém byl odstraněn a pacientka byla odeslána na gynekologické oddělení fakultní nemocnice, kde byla extrauterinní gravidita potvrzena. Při akutní laparoskopické operaci byla ektopická gravidita objevena v Douglasově prostoru, což vysvětluje potíže – bolest při dosedu a při styku. Jde o velmi raritní lokalizaci ektopické gravidity, která však ústí ve velmi dobrou prognózu, co se fertility týče. Ovaria a vejcovody zůstaly intaktní, a proto není ohrožena možnost budoucího otěhotnění.

Druhý den po výkonu byla pacientka propuštěna v dobrém klinickém stavu do domácí péče.

Diskuse

Medikované nitroděložní systémy jsou považovány za extrémně spolehlivé. Je však nutné opravdu dodržet všechna doporučení, která uvádí souhrn informací o léčivém přípravku (SPC): „Během klinických studií byla při používání přípravku Jaydess pozorována celková incidence ektopických těhotenství přibližně 0,11 na 100 žen za rok. Přibližně u poloviny těhotenství, která nastanou během užívání Jaydess, se dá očekávat, že budou mimoděložní. Žena, která zvažuje použití přípravku Jaydess, musí být poučena o známkách, příznacích a riziku mimoděložního těhotenství. V případě otěhotnění ženy, která užívá Jaydess, je třeba vzít v úvahu možnost mimoděložního těhotenství a také tuto možnost prověřit. U žen s mimoděložním těhotenstvím, operací vejcovodů nebo zánětem v pánevní oblasti v anamnéze je riziko mimoděložního těhotenství zvýšené. Jestliže se vyskytne bolest v podbřišku, měla by se vzít v úvahu možnost mimoděložního těhotenství, zvláště pokud se nedostaví menstruace nebo pokud žena s amenoreou začne krvácet. Vzhledem k tomu, že mimoděložní těhotenství může poškodit fertilitu v budoucnu, je třeba pečlivě zvážit přínosy a riziko užívání přípravku Jaydess, a to obzvláště u nulipar.“

V tomto případě si byla pacientka vědoma rizika, protože byla gynekologem předem upozorněna. Proto má tato varovná kasuistika velmi dobrý konec. Selhání antikoncepční metody a výskyt ektopické gravidity byly nahlášeny farmakovigilančnímu oddělení výrobce.



Copyright © 2000-2017 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky