Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pátek 18. říjen 2019 | Svátek má Lukáš
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Akutní poškození ledvin je častější, než se zdálo

Akutní poškození ledvin je častější, než se zdálo

Medical Tribune 23/2016
15.11.2016 11:06
Zdroj: MT
Autor: fre
Seminář z cyklu Dialýza v praxi byl zaměřen na kritické stavy v nefrologii a nové poznatky o akutním selhání ledvin, jeho diagnostice a možnostech léčby. Akutní poškození ledvin (AKI) zabíjí stokrát častěji než smrtící infekce MRSA.

Listopadový seminář z cyklu Dialýza v praxi byl tentokrát zaměřen na kritické stavy v nefrologii a nové poznatky o akutním selhání ledvin, jeho diagnostice a možnostech léčby. Tuto sérii vzdělávacích akcí podporuje společnost Fresenius Medical Care.

Výukový program Dialýza v praxi již desátým rokem vzdělává zdravotnické profesionály v oblasti dialyzační nefrologie a nefrologie kritických stavů. Vysokou odbornou úroveň programu, jež je garantována předními specialisty z oboru nefrologie a intenzivní medicíny, potencuje také jeho interaktivita. „Naším cílem je zapojit účastníky do děje, a tak nejenže poslouchají, ale sami také náplň kursu dotvářejí,“ vysvětluje MUDr. Michaela Ságová, lékařská ředitelka Fresenius Medical Care.

Ani v rámci listopadového semináře s názvem „Nefrologie kritických stavů“ nechyběli přednášející z fakultních pracovišť, aby se podělili o své zkušenosti. Do předsednického křesla zasedl prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D., z I. interní kliniky Lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice v Plzni. Svou úvodní přednáškou s názvem „My top ten topics in acute kidney injury“ uvedl lékaře do problematiky akutního poškození ledvin (AKI). Přednesl varovné informace: AKI zabíjí stokrát častěji než smrtící infekce MRSA. Přitom přibližně dvaceti procentům případů AKI by se dalo předejít. Přítomné intenzivisty prof. Matějovič seznámil s některými nefrotoxiny, které se v etiologii AKI nově uplatňují, a také s novými biomarkery, které lze v diagnostice AKI a jejích specifických forem použít. Shrnul také nejčastější chyby a omyly, ke kterým při péči o pacienty s AKI dochází. „Všichni přednášející se snaží o to, aby zde zazněly nejen postupy, u kterých existují důkazy a studie, jak správně postupovat, ale i ty, kde důkazy chybějí a mezi odborníky se vedou spory, jak postupovat při konkrétní situaci. Když nám chybějí informace, musíme sami v praxi najít cestu, kudy se vydat, a tyto semináře nám v tom velice pomáhají,“ řekl prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.

Na profesora Matějoviče navázal Dr. med. Torsten Slowinski z Charité Universitätsmedizin v Berlíně, který představil minulé i současné možnosti očišťovacích metod při péči o pacienty s akutním poškozením ledvin. Také další řečníci se věnovali léčbě AKI. Doc. MUDr. Martin Balík, Ph.D., E.D.I.C., vedoucí lékař AO RES II a zástupce primáře pro intenzivní péči KARIM 1. LF UK a VFN v Praze, vysvětlil principy regionální citrátové antikoagulace, která je při použití eliminačních metod nezbytná, a MUDr. Eva Kieslichová, Ph.D., přednostka KARIM v pražském IKEM, popsala problematiku CRRT (Continuous Renal Replacement Therapy, kontinuální náhrada funkce ledvin) při specifických situacích, jakými jsou například hepatorenální syndrom, kardiorenální syndrom a AKI při jaterním selhání. Principy dávkování léků při CRRT pak shrnul doc. MUDr. Pavel Dostál, Ph.D., MBA, zástupce přednosty KARIM ve FN Hradec Králové.

Další program semináře byl věnován workshopům zaměřeným na kontinuální eliminační metody s cílem představit účastníkům management CRRT, nejčastější chyby, ke kterým při této terapii dochází, a také některé tipy a triky při dávkování léků v průběhu terapií. Přítomní intenzivisté a nefrologové mohli také vzájemně diskutovat o některých specifických situacích, ke kterým při péči o pacienty s akutním poškozením ledvin dochází.

Podrobné informace o vzdělávacím programu Dialýza v praxi naleznete na www.dialyzavpraxi.cz.Copyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky