Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pátek 18. říjen 2019 | Svátek má Lukáš
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

ČAFF: Zvažujeme, kdy a zda vůbec uvedeme nové léky na trh ČR

ilustrační foto: JupiterImages

ČAFF: Zvažujeme, kdy a zda vůbec uvedeme nové léky na trh ČR

09.12.2016 08:41
Zdroj: FAEI.cz
Farmaceutické společnosti vzkázaly, že zvažují, že některé nové medikamenty do Česka ani dodávat nebudou. Jejich asociace to napsala v reakci na prezidenta České lékárnické komory Lubomíra Chudoby. Ten odvážně promluvil o již neudržitelném nedostatku léků a o obchodních metodách, které jdou na úkor pacientů.
Upozornění: Následující článek vybírá redakce www.tribune.cz v rámci monitoringu médií.
Názor redakce nemusí být shodný s vyjádřením autora. Zdroj média tohoto článku najdete v záhlaví nebo na konci textu.

VYJÁDŘENÍ ČESKÉ ASOCIACE FARMACEUTICKÝCH FIREM

Prezident České lékárnické komory Lubomír Chudoba se aktuálně v médiích několikrát vyjádřil o údajném protekčním přístupu farmaceutických firem k velkým (řetězcovým a nemocničním) lékárnám, který podle něj ústí v nedostupnost léků respektive v existenci rozdílných doplatků na stejné léky v různých lékárnách.

V článcích, citujících Lubomíra Chudobu, bylo opakovaně naznačeno, že za nedostupnost léků v lékárnách mohou také výrobci, kteří se údajně podílejí na reexportech léků.

Dramaticky vysoké rozdíly mezi doplatky na stejný lék v různých lékárnách nejsou rozhodně pravidlem, jedná se spíše o jednotlivé případy. Mohou se týkat přípravků, které předepisují vysoce specializovaná pracoviště, například centra pro různé druhy závažných onemocnění. V těchto centrech jsou přípravky plně dostupné. V případě generických léků se s tímto jevem prakticky nesetkáváme.

Nařčení farmaceutických firem z reexportů postrádá logiku. Drtivá většina farmaceutických firem u nás jsou pobočky nadnárodních koncernů a nedává ekonomický smysl, aby k nám léky dovážely a následně je opět vyvážely za hranice. Dosáhly by tím jenom realizaci prodejů za nižší ceny, než které mohou reálně dosáhnout v zahraničí. Díky příliš nízkým cenám léků v ČR naopak řada nadnárodních firem začíná vážně zvažovat, kdy a zda vůbec uvede nové léky na náš trh.

Mgr. Martin Mátl, výkonný ředitel České asociace farmaceutických firem (ČAFF)

VYJÁDŘENÍ ASOCIACE INOVATIVNÍHO FARMACEUTICKÉHO PRŮMYSLU

AIFP se důrazně ohrazuje proti nařčení, že společně s distributory vytvářejí farmaceutické firmy síť protekčních lékáren. Farmaceutické společnosti dodávají léčivé přípravky na český trh prostřednictvím velkodistributorů za transparentní a rovné ceny. Následná cenová politika distributorů a lékáren – jako konečného článku, který dodává léky pacientům – je plně v jejich režii a farmaceutické firmy do ní nijak nezasahují.

Nesouhlasíme ani s nařčením, že se farmaceutické firmy podílejí na reexportu léků, způsobenému nízkou cenou léčiv na českém trhu. AIFP naopak na tento problém opakovaně upozorňuje zákonodárce a zasazuje se o nápravu nefunkčního systému, kdy umělé snižování cen léků pro české pacienty vede k jejich nedostatku na trhu.

CELÝ ČLÁNEK ZDECopyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky