Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pátek 18. říjen 2019 | Svátek má Lukáš
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Rozštěp patra je spojen se zvýšenou úmrtnosti a nemocnosti

foto: shutterstock.com

Rozštěp patra je spojen se zvýšenou úmrtnosti a nemocnosti

13.12.2016 08:07
Zdroj: MT
Rozštěp patra, ale nikoli rozštěp rtu, je spojen se zvýšenou mortalitou a morbiditou, alespoň podle populačně založené studie publikované v časopise JAMA Pediatrics.

Norští výzkumníci analyzovali data národních databází a registrů a porovnali zdravotní výsledky mezi skupinou zhruba 2400 jedinců narozených s rozštěpem a více než milionu jedinců narozených bez této vady (sledováni v rozmezí 18-43 let).

Rozštěp patra byl spojen se zvýšenými riziky pro úmrtí (poměr rizika 3,4), mentální postižení (relativní riziko 11,5), úzkostné poruchy (RR 2,9), poruchy autistického spektra (RR 6,6), těžké mentální postižení, mozkové obrny, epilepsie, a onemocnění pohybového aparátu, ve srovnání s nepostiženou populace.

Pokud se vyskytl navíc i rozštěp rtu, přídatné riziko vzniku mentálního postižení a mozkové obrny bylo menší. Izolovaný rozštěp rtu nebyl spojen s žádnými zdravotními problémy vpozdějším věku dítěte.

Kliničtí lékaři by měli u dětí stouto vadou předpokládat možnost vzniku vývojových, kognitivních a neurologických problémů v pozdějším životě.

Zdroj: JAMA PediatricsCopyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky