Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pátek 18. říjen 2019 | Svátek má Lukáš
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Experimentální lék proti leukémii uspěl, Novartis požádá o registraci

foto: JupiterImages

Experimentální lék proti leukémii uspěl, Novartis požádá o registraci

Medical Tribune 25/2016
14.12.2016 08:09
Zdroj: MT
Autor: cin
Až 82 procent pacientů trpících relabující a refrakterní akutní lymfoblastickou leukémií (ALL) vycházející z prekurzorů B lymfocytů, kteří užívali experimentální lék CTL019 (Novartis), dosáhlo kompletní remise nebo kompletní remise při neúplném zotavení krevního obrazu do tří měsíců po ukončení léčby.

To jsou průběžné výsledky studie fáze II prezentované na výročním zasedání Americké hematologické společnosti (ASH).

Společnost Novartis poznamenala, že u 41 pacientů s kompletní remisí ve studii ELIANA nebylo zjištěno žádné minimální reziduální onemocnění. Odhadovaná doba bez relapsu činila u 60 procent respondentů šest měsíců po imunoterapeutické infuzi CAR-modifikovaných T buněk.

Podle výrobce „výsledky připravily půdu pro podání žádosti o schválení CTL019 na FDA již počátkem roku 2017 pro dětské a mladé dospělé pacienty“ s tímto onkologickým onemocněním. Později v témže roce Novartis plánuje získat registraci i u European Medicines Agency.

Pokud jde o komplikace léčby, u 48 procent pacientů došlo ke vzniku cytokinového syndromu stupně 3 nebo 4, ale nedošlo v důsledku komplikací k žádnému úmrtí. Celkem 15 procent pacientů mělo neurologické a psychiatrické poruchy 3 stupně včetně encefalopatie a deliria.

„Zjistili jsme, že pacienti, kteří měli pokročilejší stadium leukémie, měli i vyšší riziko vzniku nežádoucích účinků,“ poznamenal vedoucí výzkumu Stephan Grupp. Podle něj výsledky neukázaly velký rozdíl mezi pacienty s relabující a refrakterní leukémií.Copyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky