Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pátek 22. září 2017 | Svátek má Darina
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Nový šéf VoZP chce zlepšit komunikaci a zastavit úbytek klientů

foto: Shutterstock.com

Nový šéf VoZP chce zlepšit komunikaci a zastavit úbytek klientů

16.12.2016 17:54
Zdroj: ČTK, VoZP
Zlepšení komunikace, zastavení úbytku pojištěnců i celková konsolidace pojišťovny, to jsou hlavní priority nového ředitele Vojenské zdravotní pojišťovny Rostislava Zezuly. Zezula stojí v čele pojišťovny se zhruba 700.000 pojištěnci dva týdny. Nahradil policií stíhaného Karla Šteina, kterého odvolala správní rada pojišťovny.

Vedení by měl v příštím roce předat vítězi, který vzejde z vyhlášeného výběrového řízení. Do něj se Zezula přihlásí.

Zezula vedl deset let pobočku Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra pro Prahu a střední Čechy, v posledních letech působil ve Všeobecné fakultní nemocnici, kde měl na starosti styk s pojišťovnami. S návrhem, aby dočasně vedl pojišťovnu, jej na podzim oslovili členové správní rady. "Mám rád takové zajímavé výzvy. Byl jsem rychle přesvědčen, že do toho chci jít," řekl dočasný ředitel.

Nejdříve chtěl Zezula uklidnit situaci v pojišťovně, kterou v minulých měsících zmítaly spory o její vedení. To se podle něj podařilo, pojišťovna je po ekonomické stránce v dobré kondici a platí své závazky včas. Řešit chce také problémy, které organizace měla v komunikaci s úřady i obchodními partnery. "Pojišťovna měla velmi dlouhé odezvy, v některých případech vůbec žádné. Problém byl samozřejmě i z hlediska kvality těch odpovědí," řekl ČTK Zezula.

Ředitel se chce ještě do konce letošního roku setkat s novým ministrem zdravotnictví Miloslavem Ludvíkem (ČSSD), který označil vyřešení sporů v pojišťovně při svém nástupu jako z jednu priorit. Jeho předchůdce Svatopluk Němeček (ČSSD) mluvil i o možném uvalení nucené správy.

Zezula, který se chce přihlásit do vyhlášeného výběrového řízení na ředitele pojišťovny, si zatím na ústředí nebuduje vlastní tým. Vzal ale zpátky ekonomického náměstka Pavla Koláře, který měl původně dočasně řídit pojišťovnu a Štein jej na konci září propustil.

Úkolem pro Zezulu je i zastavit úbytek klientů. Hlavní jádro pojištěnců Vojenské zdravotní pojišťovny tvoří zaměstnanci armády a jejich rodiny, na něž pojišťovna zaměřuje své preventivní programy. "Vše, co je v souvislosti s armádou, je pro nás zajímavou příležitostí k posílení pojistného kmene," uvedl Zezula. Jako příklad zmínil i vznikající jednotky aktivních záloh, jejichž členy a jejich rodinné příslušníky by rád oslovil. Pojišťovně v posledních dvou obdobích, při kterých mohli pojištěnci přecházet mezi jednotlivými pojišťovnami, klesl počet klientů celkem zhruba o 8900.

K činnosti minulého vedení se Zezula příliš vyjadřovat nechce. Situaci v pojišťovně, kterou kvůli zadávání zakázek prověřuje policie, sledoval především z médií. Na problémy se zakázkami upozorňovala i dozorčí rada, podle které bývalý ředitel Štein nedodržoval ani vnitřní předpisy pojišťovny a zakázky byly zřejmě záměrně děleny. Štein kritiku odmítal. "Je potřeba prověřit, co probíhalo a probíhá, a přijmout opatření tak, aby veškeré kroky pojišťovny byly v souladu se zákonem a vnitřními předpisy," dodal Zezula.

Rozhovor s generálním ředitelem VoZP ČR Ing. Rostislavem Zezulou, MBA

2. 12. 2016

Pane generální řediteli, do funkce jste nastoupil vpondělí 28.11. 2016, zvolený regulérní Správní radou VoZP ČR. Jaké priority jste si vytyčil pro prvních několik měsíců?

Nejdříve mi dovolte, abych ujistil všechny naše pojištěnce a smluvní partnery, že VoZP ČR je kvalitní stabilní zdravotní pojišťovnou, která patří do systému zdravotnictví. Jako jednu zhlavních povinností cítím přispět kcelkovému zklidnění situace kolem VoZP ČR a důraz na práci, kterou jsme ze zákona povinni vůči našim pojištěncům odvádět. Udělám maximum ke zlepšení mediálního obrazu VoZP ČR a získání zpět plné důvěryhodnosti vsystému zdravotnictví a mezi klienty. Připravím otevřené výběrové řízení na generálního ředitele a pověření křízení pojišťovny jsem přijal stím, že se do tohoto výběrového řízení přihlásím. Pokud se týká priorit, rozhodně mezi ně patří celková ekonomika pojišťovny, smluvní vztahy sposkytovateli zdravotní péče, zlepšení komunikace vedení se Správní radou, Dozorčí radou, Ministerstvem zdravotnictví, Ministerstvem obrany i Ministerstvem financí. Rozhodující je pro tuto chvíli samozřejmě stabilizace VoZP ČR a zajištění kvalitních služeb pro klienty.

Jaké jsou vaše první dojmy po nástupu do funkce?

Zatím jsem tu krátkou dobu, ale už jsem absolvoval řadu jednání sřadovými i vedoucími zaměstnanci a také sodbory, ze kterých mám velmi dobrý pocit. Setkávám se většinou se vstřícností a nepředstíranou profesionalitou a zájmem o VoZP ČR. To považuji za dobrý základ, na kterém se dá stavět. Můj manažerský přístup je jednoduchý, ale za dobu mé praxe jsem si ověřil, že se vyplatí sázet na slušnost, jasné zadání, přímost, důslednost a férové jednání.

Děkuji za rozhovor

Mgr. Richard Medek, mediální manažer VoZP ČRCopyright © 2000-2017 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky