Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pátek 22. září 2017 | Svátek má Darina

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Krajská zdravotní svým zaměstnancům přidá 10 %

foto: Shutterstock.com

Krajská zdravotní svým zaměstnancům přidá 10 %

25.12.2016 12:09
Zdroj: Krajská zdravotní, a. s
Autor: TZ
Představenstvo Krajské zdravotní, a. s., rozhodlo o navýšení mzdových prostředků pro své zaměstnance pro nadcházející rok, a to v objemu odpovídajícímu nárůstu stávajících mzdových tarifů o 10 %. Ke změně v odměňování dojde od 1. ledna 2017.

Krajská zdravotní, a. s., je tak jedním z prvních zdravotnických zařízení v České republice, hlásících se k 10 % navýšení tarifních mzdových složek. Představenstvo Krajské zdravotní, a. s., tímto svým rozhodnutím naplnilo záměr schválený na svém zářijovém jednání.

"Tento objem mzdových prostředků bude tvořen navýšením mzdových tarifů o 10 % pro všechny zaměstnance Krajské zdravotní. Nárůst schválilo představenstvo společnosti i přesto, že Krajská zdravotní není usnesením vlády a příslušným nařízením vázána,“ zdůraznil Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., jejímž prostřednictvím spravuje Ústecký kraj pět páteřních nemocnic regionu v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostu a Chomutově.

Vláda České republiky svým usnesením č. 1195/16 ze dne 12. 9. 2016 schválila změnu nařízení vlády, které upravuje platové tarify pro zaměstnance ve zdravotnictví. Pro zaměstnance poskytovatelů zdravotních služeb se navrhuje s účinností od 1. ledna 2017 zvýšení stupnic platových tarifů o 10 %. Finanční dopad tohoto zvýšení by ve vztahu k přibližně 88 tisícům zaměstnanců, jejichž platy jsou navázány na úhradu zdravotních služeb, poskytovanou poskytovatelům zdravotních služeb z veřejného zdravotního pojištění, představoval od 1. ledna 2017 částku ve výši asi 3,2 miliardy korun včetně příslušenství.

"Věříme, že v kontextu předpokládaných změn v úhradové vyhlášce tento krok Krajské zdravotní, jako jednoho z největších poskytovatelů zdravotní péče v České republice, udrží její postavení jako atraktivního zaměstnavatele. Jsme také přesvědčeni, že přinese posílení konkurenceschopnosti společnosti na trhu práce a pomůže zmírnit následky personální krize ve zdravotnictví," dodal Ing. Jiří Novák.

Představenstvo společnosti už na svém jednání 15. srpna 2016 rozhodlo - s ohledem na pozitivní trend hospodaření potvrzený dobrým ekonomickým výsledkem za první pololetí letošního roku a další úspory, které se podařily zejména v oblasti realizací veřejných zakázek - nad rámec kolektivní smlouvy navýšit objem finančních prostředků na motivační program pro zdravotnická oddělení na rok 2016 o 20 % oproti roku 2015. Pololetním výsledkem byl zisk ve výši 19,67 milionu korun, tedy o 3,7 milionu korun vyšší oproti plánovanému.Copyright © 2000-2017 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky