Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Úterý 19. listopad 2019 | Svátek má Alžběta
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Trivakcína DITEPE nezpůsobuje mikrocefalii, rozhání obavy americká CDC

Trivakcína DITEPE nezpůsobuje mikrocefalii, rozhání obavy americká CDC

29.12.2016 09:57
Zdroj: MT, JAMA
Autor: cin
Imunizace trivakcínou proti tetanu, difterii a pertusi (v US: Tdap, ČR: DITEPE) není při aplikaci během gravidity spojena se zvýšeným rizikem strukturálních vrozených vad, včetně mikrocefalie. To je závěr studie publikované v odborném časopise JAMA. Vakcina je v ČR registrovaná např. pod názvem ADACEL.

Americký úřad CDC (Centers for Disease Control and Prevention) doporučuje vakcinaci proti tetanu, difterii a pertusi u každé gravidity a nejlépe během třetího trimestru.

Zahájení očkování touto vakcínou se v Brazílii časově překrývalo se znepokojujícím nárůstem případů mikrocefalie. Výzkumníci proto analyzovali data 325 000 živě narozených dětí v šesti státech USA. Zhruba 13 % dětí bylo exponováno vakcíně Tdap prenatálně a tyto děti nevykázaly vyšší výskyt mikrocefalie nebo jiné strukturální vývojové vady než neexponované děti. Tento nález byl obdobný i u vakcinace v průběhu prvního trimestru, během 27-36 týdnů gestace i během kterékoli doby v těhotenství.

Lékařská ředitelka Virology Research Clinic při University of Washington, Seattle, Anna Waldová v komentáři pro NEJM Journal Watch poznamenala: "V současné době jsou dvě vakcíny specificky doporučeny pro těhotné ženy. První je protichřipková vakcína, neboť následky chřipky mohou být pro těhotné ženy závažné a vakcínou indukované protilátky chrání novorozence před touto infekcí. Druhá je Tdap indikovaná k ochraně novorozence prostřednictvím mateřských protilátek před nákazou pertusí. Tato studie poskytuje další ujištění, že tato vakcína je bezpečná, a to i když je aplikována v prvním trimestru."

JAMA research letter (Free abstract) http://response.jwatch.org/t?ctl=F747:1BD6B3BB23E1CD7452B52D9248D1C3DD& Background: NEJM Journal Watch Women's Health coverage of Tdap safety during pregnancyCopyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky