Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Sobota 21. říjen 2017 | Svátek má Brigita
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Ipilimumab uspěl v adjuvantní terapii melanomu

Ipilimumab uspěl v adjuvantní terapii melanomu

30.12.2016 10:50
Zdroj: Medscape, esmo.org
Autor: cin
Ipilimumab v adjuvantní terapii signifikantně zlepšuje celkové přežití u pacientů s vysoce rizikovým melanomem stadia III. Výsledky studie EORTC 18071 fáze III sdělili na kongresu ESMO 2016 v Kodani francouzští lékaři.

"Ipilimumab je imunitní inhibitor kontrolního bodu, který blokuje cytotoxický T-lymfocytární antigen-4 (CTLA-4)," uvedl vedoucí autor Alexander Eggermont, Institut Gustave Roussy, Villejuif, Francie. "Byl schválen v roce 2011 jako lék první volby pro pokročilý melanom v USA a v Evropě."

Studie EORTC 18071 provedla evaluaci ipilimumabu v roli adjuvantní terapie u pacientů s vysoce rizikovým melanomem ve stadiu III. Celkem 951 pacientů bylo randomizováno do skupiny s ipilimumabem nebo placebem. Interferon nebyl použit jako komparátor, neboť v Evropě není běžně používán ani akceptován jako standard péče.

V roce 2015 bylo oznámeno, že ve studii bylo dosaženo primárního cílového parametru po mediánu sledování 2,3 roku, když ipilimumab signifikantně zlepšil přežití bez relapsu. Lék byl následně schválen americkým úřadem Food and Drug Administration jako adjuvantní terapie u maligního melanomu stadia III.

Nyní, kdy medián doby sledování činí 5,3 roku, dopad na celkové přežití představuje redukci relativního rizika úmrtí o 28 % (HR 0,72, p = 0,001). Výsledky byly konzistentní u všech endpointů s HR 0,76 pro dobu přežití bez recidivy a dobu přežití bez vzdálených metastáz (p <0,001 a p = 0,002). V absolutním měřítku byla celková míra přežití po pěti letech sledování o 11 % vyšší ve skupině s ipilimumabem (65 %) než ve skupině s placebem (54 %).

Během prodloužené doby sledování se nevyskytly žádné další známky toxicity nebo úmrtí od doby, kdy byla prezentována úvodní zpráva po 2,3 letech trvání studie. K nejdůležitějším nežádoucím účinkům stupně 3-4 patřily gastrointestinální (16 %), jaterní (11 %) a endokrinní (8 %). Všechny byly zvládnuty stanovenými algoritmy a obvykle vymizely během 4-8 týdnů. Endokrinní nežádoucí účinky trvaly déle nebo si vyžádaly trvalou substituční hormonální terapii.

"Adjuvantní terapie ipilimumabem přináší významné zlepšení celkového přežití a má příznivý poměr rizika a benefitu. Jasně představuje seriózní léčebnou volbu pro maligní melanom stadia III," prohlásil Eggermont.

Olivier Michielin, Personalised Analytical Oncology, CHUV, Lausanne, Švýcarsko, v komentáři uvedl: "Jedná se o první pokus o použití blokády kontrolního bodu v adjuvantní terapii melanomu. Efektem byl pokles mortalitního rizika o 28 %, což je statisticky a klinicky významné, a dále 11% absolutní nárůst v celkovém přežití po pěti letech." "Také to byl důležitý vědecký objev," připomněl Michielin. "Ipilimumab funguje tak, že stimuluje imunitní systém proti nádorovým antigenům.“

Podle něj však musí být s pacienty konzultovány rizika a přínosy této volby. „Toxicita není zanedbatelná a pacienti musí být informováni o profilu nežádoucích účinků. Režim s dávkováním 10 mg/kg použitý ve studii je spojen s potenciálně závažnou toxicitou a léčba by měla být vyhrazena pro zkušená centra."

Michielin uzavřel: "Tato studie představuje důležitý milník v léčbě melanomu. Tyto výsledky otevřou dveře pro další studie založené na blokádě kontrolního bodu. V současné době čekáme na výsledky několika studií včetně EORTC 1325, které zkoumají pembrolizumab, rovněž v adjuvantní terapii."Copyright © 2000-2017 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky