Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 20. září 2017 | Svátek má Oleg
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Niraparib zlepšil přežití u ca ovarií v přelomové studii

Niraparib zlepšil přežití u ca ovarií v přelomové studii

30.12.2016 11:03
Zdroj: Medscape, esmo.org
Niraparib - inhibitor PARP – signifikantně zlepšuje výsledky u rekurentního a na léčbu platinou sensitivního ovariálního karcinomu. Data studie ENGOT-OV16/NOVA byla prezentována na kongresu ESMO 2016 v Kodani a zveřejněna v New England Journal of Medicine (NEJM).

Studie splnila svůj primární cíl, když niraparib signifikantně prodloužil dobu přežití bez progrese ve srovnání s placebem.

"K dispozici jsou dosud jen omezené možnosti léčby rekurentního ovariálního karcinomu," uvedl vedoucí autor studie Mansoor Mirza Raza z Rigshospitalet, Copenhagen University Hospital, Dánsko a lékařský ředitel Nordic Society of Gynaecological Oncology (NSGO) s tím, že užití chemoterapie na bázi platiny limituje její kumulativní toxicita.

"Současnou volbou pro udržovací terapii v EU je bevacizumab, jenž může být aplikován pouze jednou a zlepšuje přežití bez progrese jen o několik měsíců, a inhibitor PARP olaparib, který je schválen pouze u pacientů se zárodečnou mutací BRCA (asi 10 až 15 % pacientů s ovariálním karcinomem), "doplnil Raza.

Studie ENGOT-OV16/NOVA hodnotila účinnost a bezpečnost niraparibu jako udržovací terapie u pacientů s rekurentním ovariálním karcinomem. Studie zahrnovala 553 pacientek, z nichž 203 mělo mutaci BRCA a 350 nikoli. Niraparib výrazně zlepšil přežití bez progrese ve srovnání s placebem v obou kohortách stejně jako u všech podskupin.

Výsledky přežití

Medián přežití bez progrese s niraparibem byl ve srovnání s placebem 21,0 vs 5,5 měsíce ve kohortě se zárodečnou mutací BRCA (HR 0,27, 95 % CI 0,173 až 0,410, p <0,0001), dále 9,3 měsíce vs. 3,9 měsíce v kohortě bez této mutace (HR 0,45, 95% CI 0,338 až 0,607, p <0,0001) a 12,9 vs 3,8 měsíce v podskupině kohorty bez mutace, jejíž pacientky vykazovaly deficit reparace homologní rekombinace DNA (HR 0,38, 95% CI 0,243-0,586, p <0,0001).

Přes 10 % pacientek vykázalo nežádoucí účinky léčby stupně 3/4, z nich 28 % mělo trombocytopenii, 25 % anémii, a 11 % neutropenii. Ty však byly vyřešeny úpravami dávkování bez nutnosti přerušení léčby.

Výrazné zlepšení bylo také pozorováno u všech sekundárních endpointů ve srovnání s placebem, například v době do první následné léčby nebo intervalu bez chemoterapie.''

Je to průlom

"Jedná se o průlom v léčbě karcinomu vaječníků," řekl Mirza. "Nikdy jsme neviděli tak velké benefity v přežití bez progrese u tohoto ca ovarií. Niraparib signifikantně zlepšit všechny cílové parametry v široké populaci pacientek představující 70 % všech pacientek s ovariálním karcinomem. Tyto přelomové výsledky by mohly změnit metodu léčby této nemoci," prohlásil Raza s tím, že po registraci bude doporučovat novou terapii všem svým pacientkám s rekurentním ca ovarií, který reaguje na platinu.

Výsledky komentoval Andrés Poveda z Gynaecological Cancer Clinic, Oncology Foundation Institute ve španělské Valencii. Podle něj tato studie více než zdvojnásobí populaci pacientek, které budou mít prospěch z léčby inhibitorem PARP. Připomněl, že inhibitory PARP prokázaly efektivitu i u pacientek s mutací BRCA.Copyright © 2000-2017 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky