Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pátek 18. říjen 2019 | Svátek má Lukáš
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Analog estradiolu na cestě k remyelinizační léčbě RS

foto: JupiterImages

Analog estradiolu na cestě k remyelinizační léčbě RS

06.01.2017 09:20
Zdroj: MedPage Today
Autor: cin
Studovaná estrogenu podobná látka indukovala in vitro diferenciaci oligodendrocytů a up-regulovala geny oligodendrogeneze. Je tak potenciálním kandidátem remyelinizační terapie roztroušené sklerózy (RS), sdělili vědci na konferenci Society for Neuroscience (SfN).

„Z řady sloučenin, které jsme zkoumali, se látka NDC-1308 ukázala být nejúčinnější v indukci diferenciace in vitro progenitorových buněk oligodendrocytů (OPC),“ prohlásili Steven Nye a James Yarger z farmaceutické společnosti Endece, Mequon, USA. Podle nich je studovaná látka také schopna spouštět expresi genů běžně spojovaných s oligodendrogenezí.

"NDC-1308 je agonista nukleárních receptorů, které up-regulují klíčové geny pro diferenciaci OPC a pro myelinizaci," řekl Nye. "Ze studia mechanismu účinku na buněčné úrovni nyní víme, že aktivuje oligodendrogenezi, přirozený proces remyelinizace. Tento proces aktivuje up-regulací klíčových genů. To pak indukuje diferenciaci OPC."

O vývoj remyelizační terapie RS se snaží různé výzkumné týmy již řadu let. Hlavním hráčem v tomto úsilí byl opicinumab (anti-LINGO-1) společnosti Biogen, ale tento přípravek selhal ve studii fáze II SYNERGY, jejíž výsledky byly oznámeny na loňském kongresu European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis. Přitom naděje kladené do tohoto přípravku byly velké poté, co pozitivní výsledky z klinické studie RENEW byly ohlášeny v roce 2015 na zasedání American Academy of Neurology. Neúspěch tak vrací výzkumníky Biogenu zpět na začátek.

Nye řekl, že NDC-1308 má jinou léčebnou strategii – místo míření na monoklonální protilátky se zaměřuje na stimulaci oligodendrogeneze, kdy tyto zralé buňky mohou reparovat poškozené myelinové pochvy. "Je to analogické zaparkovanému autu," vysvětloval Nye. "Anti-LINGO terapie uvolní parkovací brzdu, ale naší strategií je šlápnout na plyn a pohánět proces remyelinizace."

Na konferenci SfN 2015 výzkumníci oznámili, že NDC-1308 vyvolala remyelinizaci v myším modelu demyelinizace navozené cuprizonem. Loni tento tým zjišťoval, jak NDC-1308 reparuje demyelinizované axony v experimentech in vitro. Pokusy ukázaly, že tato látka je schopna vyvolat transformaci progenitorových buněk z transgenních myší v zralé oligodendrocyty, což je něco, k čemu nedošlo při pokusech s estradiolem nebo estriolem.

Látka také stimulovala několik genů spojených s oligodendrogenezí a remyelinizací, včetně genů OLIG2, DNER, MOG a MBP. Je také schopna se rychle absorbovat do tkání centrální nervové soustavy myší.

V experimentech se rovněž ukázalo, že v myších s indukovanou remyelinizací došlo k funkčnímu zlepšení, kdy vykázaly signifikantně větší sílu úchopu předních končetin ve srovnání s neléčenými zvířaty.

Bezpečnost přípravku z hlediska potenciální estrogenicity byla hodnocena uterotrofickým testem, neboť je známo, že léčba estradiolem způsobuje rychlý až dramatický nárůst hmotnosti uteru. Studovaný přípravek však takový nežádoucí účinek nevykázal. Stejně tak se ukázalo, že látka není ani mutagenní, ani genotoxická.

Výzkumníci také zjistili, že pool progenitorových buněk zůstal intaktní i po 6 týdnech chronické léčby přípravkem NDC-1308, což svědčí o tom, že pool může sloužit jako obnovitelný zdroj pro persistentní oligodendrogenezi.

Došli k závěru, že NDC-1308 je potenciální prvotřídní remyelinizační terapií, která má mnoho klíčových vlastností potřebných k efektivní léčbě jak sekundárně progresivní, tak i relabující-remitentní RS.

Vědci v současné době plánují pro rok 2017 toxikologické a bezpečnostní studie na velkých zvířatech a v následujícím roce chtějí startovat s fází I první humánní studie. V roce 2019 by měla být zahájena přípravná fáze IIa studie, která by poskytla důkazy o účinnosti léčby.

z MedPage TodayCopyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky