Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pátek 18. říjen 2019 | Svátek má Lukáš
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Kalcium pod 2,5 g denně nezpůsobuje KV příhody

foto: shutterstock.com

Kalcium pod 2,5 g denně nezpůsobuje KV příhody

06.01.2017 09:31
Zdroj: MT
Autor: cin
Dřívější metaanalýzy randomizovaných studií naznačily asociaci mezi suplementací kalcia a zvýšením rizika infarktu myokardu a cévní mozkové příhody (CMP). Tyto nálezy však nebyly konzistentní povahy. Aby vnesli světlo do rozporných závěrů, výzkumníci sestavili aktualizovanou přehledovou zprávu o efektu příjmu kalcia ze stravy a z doplňků stravy

Aby vnesli světlo do rozporných závěrů, výzkumníci sestavili aktualizovanou systematickou přehledovou zprávu a metaanalýzu důkazů o efektu příjmu kalcia ze stravy a z doplňků stravy (samotné nebo s vitaminem D) na rizika kardiovaskulárních (KV) onemocnění celkově zdravých dospělých jedinců.

Klíčové body

Důkazy průměrné kvality ukazují, že příjem kalcia (s nebo bez vitaminu D) ze stravy nebo z doplňků nemá žádný vztah (ať už pozitivní či negativní) kvýskytu nežádoucích kardiovaskulárních příhod u celkově zdravých dospělých.

Příjem kalcia ze stravy nebo doplňků, který nepřesahuje tolerabilní horní limit 2 000 až – 2 500 mg denně je bezpečný (s ohledem na KV rizika).
Tyto závěry o KV bezpečnosti byly založeny především na analýze observačních studií.

Autoři poskytli důvody, jež podporují jejich názor, že dvě vpředchozí době publikované metaanalýzy ukazující na excesivní KV rizika v randomizovaných studiích, nebyly vtomto ohledu spolehlivé a mimo jiné, nebyly primárně designovány ke zkoumání KV výsledků. Dietární kalcium je nadále preferováno před doplňky stravy.

Komentář

„Institute of Medicine doporučuje, aby dospělí jedinci konzumovali 1000 mg až 1200 mg kalcia denně. Tato nová analýza by měla pacienty ujistit, že kalcium vdoplňcích stravy při dosažení této příjmové úrovně pravděpodobně nevede ke zvýšenému riziku nežádoucích kardiovaskulárních příhod,“ napsal v komentáři pro NEJM Watch Journal Jamaluddin Moloo z University of Colorado.

„Vzhledem k tomu, že medián denního příjmu dietárního kalcia se v USA pohybuje přibližně od 700 mg do 1000 mg, většina dospělých nepotřebuje navíc více než 500 mg doplňkového kalcia denně. Přesto by nepřítomnost excesivního KV rizika neměla povzbuzovat pacienty, aby se vraceli khojné konzumaci suplementárního kalcia, protože data ukazují, že benefity doplňků kalcia ve zlepšení kostní denzity nebo vprevenci fraktur jsou omezené (BMJ 2015;351). Kromě toho nadměrná suplementace kalcia může být spojena srizikem vzniku nefrolitiázy, může způsobovat gastrointestinální nežádoucí účinky a vést kinterferencím při absorpci léků,“ dodal Moloo.Copyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky