Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pátek 18. říjen 2019 | Svátek má Lukáš
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Domácí zdravotní péči hradí zdravotní pojišťovny podle seznamu výkonů

Ing. Jaromír Gajdáček, Ph.D., MBA

Domácí zdravotní péči hradí zdravotní pojišťovny podle seznamu výkonů

Medical Tribune 02/2017
06.02.2017 11:41
Zdroj: MT
Autor: nam
Nemocnice předávají pacienty propouštěné z akutní péče, kteří se ještě bez další pomoci neobejdou, do péče specializovaných pracovišť. Jedním z nich je společnost TopHelpPlus. Její ředitel Ing. Jaromír Gajdáček, Ph.D., MBA, v rozhovoru pro MT upřesnil, jaký rozsah péče její pracovníci poskytují a jaké je spektrum jejích pacientů.

Nemocnice předávají pacienty propouštěné z akutní péče, kteří se ještě bez další pomoci neobejdou, do péče specializovaných pracovišť. Jedním z nich je společnost TopHelpPlus, která poskytuje služby domácí zdravotní péče i sociální služby. Její ředitel Ing. Jaromír Gajdáček, Ph.D., MBA, v rozhovoru pro MT upřesnil, jaký rozsah péče její pracovníci poskytují a jaké je spektrum jejích pacientů.

  • Na jaký rozsah domácí zdravotní péče máte smlouvu se zdravotními pojišťovnami?

Smlouvu máme se všemi zdravotními pojišťovnami na celý rozsah poskytování domácí zdravotní péče dle platného seznamu výkonů. Limitováni jsme u některých zdravotních pojišťoven výší roční úhrady, která je nedostačující s ohledem na potřebnost a rostoucí poptávku péče. S pojišťovnami však průběžně jednáme.

  • Byl problém při dojednávání tohoto rozsahu péče s pojišťovnami, pokud ano, na jakou péči nechtěly smluvně přistoupit?

Firma funguje od roku 2010 v Brně a postupně byla rozšířena na regiony Ostrava, Praha a Brandýs nad Labem. Problém byl například s VZP, kdy několik let nechtěla přistoupit na rozšíření rozsahu péče v Brně. Neměli jsme nasmlouvanou péči o svátcích a víkendech, kdy sestry nemohly v mnoha případech přerušit péči, a museli jsme ji zajistit ve vlastní režii s ohledem na potřeby pacienta. Vzhledem k tomu, že naše firma po dohodě s vedením Fakultní nemocnice Brno převzala jejich kompletní domácí péči, tak od 1. ledna 2017 je již i zde problém vyřešen.

  • Komu poskytujete domácí zdravotní péči, jaké je spektrum vaší klientely?

Spektrum klientely je ve všech regionech přibližně stejné. Jedná se především o starší klienty, kteří mají dlouhodobější zdravotní problémy. U chronických pacientů, například u diabetiků je to aplikace inzulinu, ošetřování a převazy déle se hojících ran, ošetřování amputovaných končetin. Do spektra péče patří například péče o pacienty se stomií, péče o PEGy či pacienty s onemocněním v terminálním stadiu. Dále se jedná o pacienty po autonehodách, to jsou případy, kdy máme v péči i klienty podstatně mladší; v některých případech jim náš pracovník zajišťuje asistenci na plný úvazek. V naší péči jsou i onkologicky nemocní pacienti a pacienti po cévní mozkové příhodě.

  • O které služby mají klienti největší zájem?

Zájem je o všechny druhy služeb, nejvíce oceňují jak pacienti, tak i lékaři komplexní služby zdravotní i sociální, které se navzájem dobře doplňují, to klienti a také rodinní příslušníci velmi vítají. Chceme se do budoucna zabývat také fyzioterapií nebo zajišťováním plicní ventilace v domácím prostředí a jinými specializacemi. Vycházíme z toho, že pacient je v domácím prostředí více v klidu, v psychické pohodě, lépe se uzdravuje, a navíc je to z pohledu nákladů zdravotních pojišťoven ekonomičtější.

  • Doporučují vám klienty nemocnice nebo praktičtí lékaři? Jak vypadá vaše spolupráce s nimi?

Klienty doporučují jak nemocnice – v případech pacientů propuštěných do domácího prostředí, a to na dobu zpravidla prvních 14 dnů. Pak doporučuje domácí péči příslušný praktický lékař, který stanoví i rozsah péče. Spolupráce je na výborné úrovni, a to jak s praktickými lékaři, tak s nemocnicemi, například s již zmíněnou Fakultní nemocnicí Brno, v Praze pak je to Všeobecná fakultní nemocnice, Fakultní nemocnice v Motole a další, v Ostravě fakultní nemocnice, Vítkovická nemocnice, Fifejdy a další. O spokojenosti klientů i doporučujících lékařů rozhoduje kvalita péče našich sester.

  • Jak je zaručeno, aby klienti dostávali pouze kvalitní péči a služby?

Spolupracujeme s Národním dohledovým centrem v oblasti dálkového sledování pacientů pomocí přístrojů, které klientům zavedou a kontrolují naše sestry. Pacienti jsou pak napojeni na sledování na dispečink, kde je nepřetržitá služba zdravotních sester. Velmi jsou vítané snímky hojení ran, které sestra pravidelně posílá ošetřujícímu lékaři rovnou na monitor jeho počítače. Na závěr bych chtěl říci, že o naše služby je zájem pro jejich kvalitu. Proto je pro nás důležitý už výběr zdravotních sester, musejí být odborně zdatné, ke klientům přívětivé a empatické. Na kvalitu péče klademe velký důraz.Copyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky