Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pátek 22. září 2017 | Svátek má Darina
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Kam směřuje onkologie v roce 2017?

kongres PragueONCO

Kam směřuje onkologie v roce 2017?

Medical Tribune 02/2017
06.02.2017 14:42
Zdroj: MT
Autor: Zuzana Selementová
Praha po roce opět přivítala účastníky mezinárodního onkologického kolokvia PragueONCO 2017. Tradičního lednového setkání se zúčastnili odborníci mnoha specializací včetně hostů ze zahraničí, kteří potvrzují stále rostoucí mezinárodní prestiž této akce.

I letošní osmý ročník kolokvia opět nese motto Lékaři a sestry různých oborů společně proti zhoubným nádorům. Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc., která působí jako vědecký sekretář kolokvia, proto upozornila na jeho unikátní charakter: „Akcí věnovaných možnostem léčby onkologických onemocnění je mnoho. Tady však mají možnost aktivní účasti i profese, které se na kongres obvykle nedostanou. Můžeme si tak vyměňovat zkušenosti a moderní poznatky společně i s kolegy nelékaři. Právě tato spolupráce je nesmírně důležitá, protože kromě nových možností léčby přináší pacientům výhody lepší péče a zlepšené kvality života.“

Tento aspekt je stále podstatnější, protože onkologicky nemocných přibývá. Kolokvium se soustředilo na tradiční témata, jako jsou karcinom slinivky, prsu, prostaty a gastrointestinálního traktu, onkogynekologie či nádory hlavy a krku, plic včetně podpůrné a následné léčby. Prezident kolokvia prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., v této souvislosti upozornil, že zatímco v terapii ostatních nádorových onemocnění stále dochází k pozitivnímu vývoji, u karcinomu slinivky se nedaří dosáhnout pokroku. Přednosta Onkologické kliniky 1. LF UK, VFN a ÚVN zároveň uvedl, že karcinom slinivky se tak v blízké budoucnosti zřejmě stane nejčastější onkologickou příčinou úmrtí. Bohužel se dosud neobjevily ani nové možnosti včasného záchytu.

Kolokvium rovněž odrazilo nové trendy léčby onkologických onemocnění v roce 2017, jimiž jsou posun k personalizaci a precizaci léčebných modalit a jejich posloupnost od chemoterapie po imunoterapii. I když se medicína bez chemoterapie dosud neobejde, její využití do jisté míry stagnuje. Umírněný optimismus vzbuzují nové postupy imunoterapie, zejména u karcinomu plic. Rok 2017 má být přelomový pro nově zhodnocené možnosti hormonální léčby, především u karcinomu prsu. Stále významnější místo také bude patřit tzv. tekuté biopsii (nové cestě vedle tkáňové biopsie), jež získává informace přímo z krve a zejména při opakovaných odběrech znamená velkou úlevu pro pacienta.

Hlavní roli pacienta tak odrazil průběh kolokvia PragueONCO 2017 díky svému zaměření na spolupráci zdravotnických profesionálů různých oborů a specializací. Doc. Tesařová v této souvislosti upozornila i na význam pacientských aktivit a organizací pro zlepšení péče. Doprovodná pacientská sekce se tak zaměřila na pomoc pacientům v léčbě na rozdíl od zájmových podpůrných spolků, v nichž se sdružují vyléčení pacienti.Copyright © 2000-2017 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky