Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Čtvrtek 20. červen 2019 | Svátek má Květa
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Děti s nízkou koncentrací vitamínu D častěji onemocní roztroušenou sklerózou

foto: JupiterImages

Děti s nízkou koncentrací vitamínu D častěji onemocní roztroušenou sklerózou

10.02.2017 08:54
Zdroj: Neurology
Autor: cin
Studie zveřejněná v odborném časopise Neurology objevila, že u dětí narozených s nízkou koncentrací vitamínu D je signifikantně vyšší pravděpodobnost vzniku roztroušené sklerózy (RS) v pozdějším životě v komparaci s dětmi narozenými s vyšší koncentrací vitamínu D.

Investigátoři využili registr Danish National Biobank pro identifikaci všech pacientů narozených v Dánsku od roku 1981, u kterých pak do roku 2012 došlo k rozvoji RS. V rámci studie byly vzorky krve 521 účastníků studie porovnány s 972 osobami stejného pohlaví a dne narození, u kterých nedošlo ke vzniku RS.

Ve studii byla nedostatečná koncentrace vitaminu D u novorozenců definována jako koncentrace nižší než 50 nmol/l a koncentrace 50 nmol/l a vyšší byly považovány za dostatečné.

Účastníci byli rozděleni do 5 skupin na základě jejich koncentrace vitaminu D s tím, že „dolní“ skupina je charakterizována koncentrací nižší než 21 nmol/l a „horní“ skupina vykazuje koncentrace vyšší nebo rovné 49 nmol/l.

V „dolní“ skupině se nacházelo 136 pacientů s RS a 193 účastníků bez RS a v „horní“ skupině bylo 89 pacientů s RS a 198 účastníků bez RS.

Výsledky studie ukázaly, že účastníci v „horní“ skupině vykázali o 47 procent nižší pravděpodobnost vzniku RS v pozdějším životě než účastníci v „dolní“ skupině. Nicméně autoři zdůraznili, že tato zjištění ještě neprokazují, že zvýšení koncentrace vitaminu D sníží riziko vzniku RS.Copyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky