Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Sobota 21. říjen 2017 | Svátek má Brigita
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Sója, tamoxifen a karcinom prsu

Sója, tamoxifen a karcinom prsu

Medical Tribune 09/2017
15.02.2017 20:14
Zdroj: www.tribune.cz
Autor: prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc
Záhadu „sójového paradoxu“ poodkrývá studie týmu vedeného Leenou Hilakivi-Clarkeovou z Georgetown Lombardi Comprehensive Cancer Center publikovaná v lékařském časopise Clinical Cancer Research.

Řada typů karcinomu prsu je estrogen-dependentní. V roce 2012 trpělo těmito typy nádorů plných 70% z 1,67 milionu žen s diagnostikovaným karcinomem prsu. To otevírá otázku, nakolik jsou látky s afinitou k estrogenovým receptorům využitelné kprevenci karcinomu prsu a případně i při léčbě či pro prevenci rekurence tohoto onemocnění. Z epidemiologických studií vyplývá, že v Asii, kde se konzumuje v poměrně značném množství sója, je riziko onemocnění karcinomem prsu několikanásobně nižší, než v západní Evropě, kde je spotřeba sóji obecně nízká. Tento fenomén bývá vysvětlován především účinkem fytoestrogenního izoflavonu genisteinu, jenž vykazuje významnou afinitu k estrogenovým receptorům. Na druhé straně se ale nepotvrdil pozitivní účinek sóji při léčbě karcinomu prsu tamoxifenem. Naopak, některé studie naznačují, že genistein může riziko rekurence karcinomu zvyšovat.

Tým Hilakivi-Clarkeové testoval účinky genisteinu a tamoxifenu na kmeni potkanů, u kterého lze indukovat karcinom mléčné žlázy, a zjistil překvapivý rozdíl v efektu těchto látek v závislosti na době, kdy se lék a izoflavon dostávají do organismu. Pokud je organismus vystaven účinkům genisteinu před onemocněním, pak snižuje riziko karcinomu mléčné žlázy. V případě onemocnění a léčby tamoxifenem se ukazuje předchozí expozice genisteinu jako pozitivní faktor a také konzumace sóji po onemocnění má na výsledky léčby pozitivní účinky. Naopak, pokud organismus nebyl před onemocněním genisteinu po delší dobu vystaven, je jeho konzumace při onemocnění a během léčby tamoxifenem spojena se zvýšeným rizikem rekurence onemocnění.

„Přišli jsme na kloub paradoxu, jenž byl pozorován v dřívějších studiích jak na zvířecích modelech, tak i na pacientech,“ shrnuje výsledky studie Hilakivi-Clarkeová. „Zatímco mnoho onkologů nedoporučuje svým pacientkám konzumaci sóji, naše studie naznačuje, že namístě je diferencovanější přístup – pokud jsou tedy výsledky naší studie platné i pro člověka. Pacientky by měly pokračovat v konzumaci sóji i poté, co jim byl diagnostikován karcinom prsu, ale neměly by s ní začínat, pokud sóju nekonzumovaly už předtím.“Copyright © 2000-2017 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky