Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pátek 22. září 2017 | Svátek má Darina
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Nová monografie Imunologie člověka

Nová monografie Imunologie člověka

17.03.2017 09:08
Zdroj: MT
Autor: red
V těchto dnech vychází monografie Imunologie člověka, jejímiž autory jsou Jan Krejsek, Ctirad Andrýs a Irena Krčmová. Učebnice základní a klinické imunologie, jež by stručně shrnula všechny oblasti biomedicíny, ve kte­rých se znalost fungování imunitního systému uplatňuje, v tomto oboru dlouho chyběla.

Syllabus a další informace o knize je možné získat na stránkách projektu. Kniha bude distribuována formou e-shopu, případně je možné ji zakoupit za hotové v nakladatelství Garamon a v areálu LF UK v Hradci Králové. Autoři věří, že si cestu ke svému čtenáři najde.

O úmyslu vydat tuto odbornou monografii řekl hlavní autor, prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc., přednosta Ústavu klinické imunologie a alergologie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Hradec Králové: "Naše rozhodnutí je výsledkem dlouhých úvah, které vy­cházejí z naší předchozí mnohaleté zkušenosti učitelů na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové. Přesvědčujeme se, že chybí učebnice základní a klinické imunologie, která by stručně shrnula všechny oblasti biomedicíny, ve kte­rých se znalost fungování imunitního systému uplatňuje. Z takto pojaté učebnice by nepochybně mohli čerpat ne­jen studenti všeobecného a zubního lékařství lékařských fakult, ale i posluchači biomedicínsky či biologicky orien­tovaných oborů. Kniha by si mohla najít cestu klékařům všech specializací, protože by měla poskytnout ve stručné sevřené formě ucelený moderní názor na fungování imu­nitní soustavy v širokých patofyziologických, diferenciál­ně diagnostických a léčebných konotacích.

V naší prezentaci je uveden rámcový sylabus knihy. Aby­chom doložili naši připravenost realizovat tento projekt, můžete se seznámit s pěti hotovými kapitolami knihy. Je z nich zřejmé, že velký důraz bude kladen na obrazovou dokumentaci, která nepochybně povede k lepšímu pocho­pení problému a může být využita k rychlému opakování. Pro Vaši orientaci uvádíme i časový harmonogram reali­zace.

Naše koncepční představy o knize vycházejí z realizace předchozí monografie Klinická imunologie, která vyšla v roce 2004. Byla velmi pozitivně přijata odbornou spo­lečností. To lze doložit Cenou Literárního fondu Hlávko­vy nadace a Cenou Dr. Paula Janssena (viz přílohy). Její význam pro odborné písemnictví trvá i po deseti letech po vydání. Pro zásadní pokrok v poznání imunity je nutné vypracovat novou moderní monografii.

Knihu vydáváme bez podpory nakladatelských domů vlastními silami prostřednictvím Centra pro rozvoj imu­nologie, o.p.s.. Tisk zajišťuje hradecká firma Garamon s.r.o. Naším záměrem je, aby publikace byla snadno dostupná především pro studenty. Z těchto důvodů jsme se obraceli na mnoho firem s prosbou o finanč­ní podporu našeho projektu. Přes nemalé obtíže jsme nakonec získali významnou podporu, která zajistila, aby prodejní cena knihy byla 980,- Kč. Všichni, kdo podpořili naši knihu, mají v knize poděkování a svoje logo. Záverečná editace rukopisu jak po odborné, tak jazykové úpravě byla časově náročnější než jsme původně plánovali, ale kniha je již nyní k dispozici. Prosíme zájemce, kteří si již knihu objednali, o trpělivost."Copyright © 2000-2017 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky