Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Sobota 21. říjen 2017 | Svátek má Brigita
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Odškodňování pracovních úrazů a BOZP ve vzájemných souvislostech

Odškodňování pracovních úrazů a BOZP ve vzájemných souvislostech

23.03.2017 14:00
Zdroj: www.kurzy.cz
Autor: www.BOZPprofi.cz
Přijďte na konci května na lektorsky špičkově obsazený seminář o odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, kde se v jeden den představí hlediska bezpečnostního technika, advokáta a soudního znalce v oblasti pracovního lékařství.

Dojde-li k pracovnímu úrazu nebo vzniku nemoci z povolání, podílí se na řešení řada osob. Jsou to především odborníci na BOZP (OZO), personalisté, mzdové účetní, právníci, poskytovatelé pracovnělékařských služeb a dále zástupci externích orgánů (inspekce práce, zdravotní pojišťovny), úrazové pojišťovny.

Seminář Odškodňování pracovních úrazů a BOZP ve vzájemných souvislostech pořádá nakladatesltví Verlag Dashöfer a portál BOZPprofi 31. května 2017 v Praze.

Na semináři Odškodňování pracovních úrazů a BOZP ve vzájemných souvislostech se na problematiku pracovních úrazů a nemocí z povolání podívají ze svých odborných perspektiv Robert Křepisnký (OZO), JUDr. Martin Mikyska (advokát) doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc., MBA (soudní znalec v oboru pracovní lékařství).

Seminář zprostředkuje tři různá profesní hlediska na odškodňování pracovních úrazů. Jejich kombinace v rámci jedné akce by měla přispět jak k většímu porozumění procesům, které řešení pracovního úrazu nebo nemoci z povolání provázejí, tak k posílení vědomí potřeby důkladné prevence vzniku poškození zdraví v souvislosti s prací. Velký prostor bude vyhrazen pro diskusi nad otázkami účastníků, vyplývajících z jejich vlastní zkušeností v praxi a následné výměně zkušeností.

Při objednání prostřednictvím tohoto odkazu získáte 15 % slevu oproti standardnímu účastnickému poplatku (standardní vložné je 3 490,- Kč + DPH)

Seminář je určen:

 • odborně způsobilým osobám v prevenci rizik a managementu BOZP,
 • zástupcům zaměstnavatelů,
 • zástupcům orgánů státního dozoru a státní správy,
 • personalistům, a mzdovým účetním,
 • zaměstnancům pojišťoven,
 • poskytovatelům pracovnělékařských služeb,
 • právníkům s profesním zaměřením na bezpečnost práce a odškodňování
 • poškození zdraví z práce.

Seminář se bude skládat ze 3 tematických bloků, zakončených diskusí a jednoho závěrečného výhradně diskusního bloku.

Program

 1. Pracovní úrazy, nemoci z povolání a BOZP
  Robert Křepinský -OZO v prevenci rizik, předseda Stálého výboru pro legislativu při Radě vlády ČR pro BOZP, člen týmu expertů pro oblast BOZP při ČMKOS
  • význam školení o předpisech z BOZP, jeho obsah, zaměření s ohledem na prevenci, výstupy, dokumentace, vnitropodnikové bezpečnostní předpisy, význam systému kontroly a vyžadování dodržování předpisů o BOZP,
  • vyšetřování příčin a okolností vzniku pracovních úrazů (vnitropodnikové – orgány inspekce práce – báňské úřady), výstupy, součinnost s poškozeným a odborovými orgány, sankce,
  • záznamy v knize úrazů a sepisování záznamů o úrazech,
  • nemoci z povolání, ohrožení nemocemi z povolání.
  • kategorizace prací a rizikové práce
 2. Pracovnělékařské služby jako součást systému péče o BOZP
  doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc. MBA - přednosta Kliniky pracovního a cestovního lékařství Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, soudní znalec v oboru zdravotnictví, mj. odvětví pracovní úrazy a nemoci z povolání)
  • od podezření na existenci nemoci z povolání až k jejímu ohlášení, role orgánů hygienické služby, a státního dozoru, zdravotnická zařízení,
  • lékařské prohlídky, lékařské posudky, působnost a pravomoci lékařů pracovnělékařských služeb,
  • informace o připravované novele zákona o specifických zdravotních službách a změnách, které do systému vnese, zkušenosti s dosavadní úpravou.
 3. Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání – návazný proces
  JUDr. Martin Mikyska - advokát a soudní znalec
  • jak vůbec určit, zda jde o pracovní úraz či nemoc z povolání?
  • pojem plnění pracovních úkolů a přímá souvislost s ním,
  • riziko práce, běžná neopatrnost vs riskování a vědomé porušování zásad bezpečnosti,
  • krácení odškodnění – zpětná projekce toho, jak byla systémově i individuálně řešena péče o BOZP, zda krátit, o kolik, řešení sporů o krácení, názor pojišťovny a krácení, prokazování důvodu ke krácení,
  • jednotlivé nároky na odškodnění, vedení sporu - doporučení pro zvýšení úspěchu ve sporu.
 4. Diskuse nad reálnými typickými případy a dotazy
  • příklady významných judikátů, typizace
  • prostor pro závěrečnou diskusi – otázky, které vyplynuly a složitější dotazy, na které nebyl dostatek prostoru v průběhu dne.

Těšíme se na setkání s Vámi!Copyright © 2000-2017 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky