Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pátek 18. říjen 2019 | Svátek má Lukáš
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Zdravotní výbor neřešil odpovědnost státu za očkování

Zdravotní výbor neřešil odpovědnost státu za očkování

Medical Tribune 05/2017
21.03.2017 19:00
Zdroj: MT
Autor: nam
Vládní novelu zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání, doporučil zdravotní výbor Poslanecké sněmovně schválit ve třetím čtení s pozměňovacími návrhy.

Poprvé by tak v Česku mohly být uznány profese terapeut a specialista čínské medicíny, jak to navrhl předseda výboru prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. Hlavním posláním novely ale je zavést pro sestry vzdělávací model 4 + 1, čtyři roky na střední zdravotnické škole a rok na vyšší odborné škole. Vysokoškolské vzdělání by tak pro všechny sestry povinné nebylo. Ministerstvo zdravotnictví si od novely slibuje rychlé řešení nedostatku sester u lůžka v nemocnicích.

Výbor poslal 8. března do třetího čtení také novelu zákona o specifických zdravotních službách, která oproti očekávání nezahrnuje odškodňování za nepříznivé následky očkování. Ministerstvo zdravotnictví totiž už připravilo věcný záměr zákona, který zodpovědnost státu má řešit.

Spory o tradiční čínskou medicínu

„Mám velký problém s tradiční čínskou medicínou. Myslím si, že do tohoto zákona nepatří,“ řekla poslankyně ANO Jana Pastuchová. Zamítavý postoj k tradiční čínské medicíně mají ČLK a ČLS JEP, její propagátoři obdrželi od spolku Sisyfos Bludný balvan za propagaci nevědeckých metod.

Profesor Vyzula připomněl svůj boj proti legalizaci nevědeckých metod, setkává se s jejich nepříznivými dopady u onkologických pacientů. „Pokud se týká tradiční čínské medicíny, je to něco jiného. Snažíme se pozměňovacími návrhy, abychom jasně ukázali, co by mělo být obsahem a jaké jsou pravomoci těchto lidí. Nyní možná stovky lidí pracují jakoby tradiční čínskou medicínou a my nevíme, jaká je jejich kvalita. Nevíme, co nabízejí, a tímto způsobem by se to specifikovalo. Chceme, aby pacienti mohli využít metod tradiční čínské medicíny a bylo to pod kontrolou odborníků,“ shrnul. Terapeut by musel absolvovat bakalářské vzdělání v oboru tradiční čínské medicíny, specialista magisterský program.

„Dnes tu máme spoustu šarlatánů, kteří léčí energií, kameny, virgulí, a na druhou stranu tu máme něco, co funguje pět tisíc let, z čeho vzešlo několik věcí, které byly oceněny Nobelovou cenou, a něco, co se upravit musí – lidem se musí dát jistota, že jdou k něčemu, za co stát nese odpovědnost, co posvětil. To podle mě je klíčové,“ řekl ministr zdravotnictví JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA. Na tradiční čínské medicíně oceňuje komunikaci s pacienty, v tom řada lékařů vyškolených v metodách západní medicíny má mezery. „Myslím si, že přeliv pacientů, kteří mají spíše psychosomatický problém, bude pokračovat právě do těchto segmentů, kde se stát musí začít angažovat,“ shrnul.

Podle poslankyně Pastuchové není jasné, kdo bude tradiční čínskou medicínu vyučovat, pokud začne novela platit od září 2017. „Je nesmysl to schvalovat, dokud nejsou připraveny vzdělávací programy, bylo to konzultováno s ministerstvem školství?“ zeptala se a poznamenala, že terapeuti čínské medicíny zadarmo vystudují, a protože čínská medicína není v úhradách, nebude jejich činnost mít žádný přínos pro zdravotní pojištění.

Velký propagátor tradiční čínské medicíny v České republice, náměstek ministra prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D., který jako ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové získal schválení ministerstva otevřít v nemocnici ambulanci čínské medicíny a v nejbližších letech tam vybudovat celou kliniku, řekl MT, že podporu výboru pro tradiční čínskou medicínu vidí jako krok správným směrem. „Je to začátek, aby to bylo legalizováno. Žili jsme tu v pololegálním stavu a byli jsme napadáni, že děláme něco mimo zákon,“ řekl. Dosavadní zkušenosti s tradiční čínskou medicínou jsou podle náměstka „veskrze dobré“, ne na všechny diagnózy a na všechny pacienty funguje, ale na chronickou bolest se ukázala účinná. Ve světě se užívá i u onkologických pacientů, ne na vlastní léčení nádorů, ale na korekci nežádoucích účinků onkologické terapie.

Podpora systému vzdělávání 4 + 1

Ministr připomněl, že přišel k zákonu ve chvíli, kdy už procházel do druhého čtení. Nebyl přítomen u tvorby a teď obhajuje něco, co „nespáchal, ale zná z každodenní praxe“. Z hlediska vzdělávání 4 + 1 nemá podle něj zákon trvalejší charakter, jde o přechodné řešení, pomoci ale může – například ve Fakultní nemocnici Motol je nyní 77 zdravotnických asistentů a z nich by do roka mohlo být přinejmenším 14 nových sester. Ministr chápe výhrady České asociace sester, která trvá na vysokoškolském vzdělání sester, i tak zvolené řešení považuje za „v zásadě za dobré“.

Na dotaz MT upřesnil, že přechodné řešení je v tom, že nyní jsou v nemocnicích zdravotničtí asistenti po absolvování čtyř let střední zdravotnické školy a neprošli výukou klinických oborů. „Modelem 4 + 1 jim umožníme výuku klinických oborů. Podle mne správnou cestou do budoucnosti je významné zkvalitnění výuky na středních zdravotnických školách,“ řekl. Řešení v tuto chvíli ale nechystá, do konce března musí předložit normy, u nichž je zájem, aby byly schváleny do podzimních sněmovních voleb.

Pokud zákon projde, od září 2017 už by se mohli vzdělávat v novém systému na vyšších odborných školách první zdravotničtí asistenti a do roka by mohli přijít už jako sestry do nemocnic. Poslanec ANO David Kasal uvedl, že při projednávání zákona procestoval republiku a z jednání vyplynulo, že systém 4 + 1 je přijatelný. V Německu mají sestry tříleté vzdělání (po desetiletém základním) a jsou školeny k práci u lůžka. „Je překonaná představa, že by všechny sestry měly mít vysokou školu,“ řekl.

Podle poslance Úsvitu Jiřího Štětiny nelze vše svalovat na špatný zákon. Nejvíc sester chybí na interních a chirurgických JIP, protože jsou tam maximálně zatíženy a minimálně zvýhodněny. „Je potřeba je zvýhodnit minimálně o pět tisíc korun, pak sestry budeme mít,“ řekl.

Poslanci věnovali projednávání čtyř norem pět hodin bez přestávky, až je musela poslankyně KSČM Soňa Marková upozornit, že jako zdravotní výbor by měli dbát také na zdraví. K poslednímu bodu, který se týkal vzdělávání sester, tak už přítomní zástupci veřejnosti nedostali možnost se vyjádřit.Copyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky