Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 20. září 2017 | Svátek má Oleg
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

EFIC: Mýty a fakta o bolestech kloubů

Foto: Shutterstock

EFIC: Mýty a fakta o bolestech kloubů

Medical Tribune 05/2017
20.03.2017 16:30
Zdroj: MT
Autor: Zdroj: EFIC 2016
Nejnovější výzkum popírá některé populární teze o bolestech kloubů. „Tyto mylné představy přitom často stojí v cestě účinným terapiím,“ upozornili odborníci na sympoziu European Pain Federation (EFIC), jež se konalo v září 2016 v Dubrovníku.

„Tyto někdy až příliš pesimistické mylné informace, jež mezi lidmi kolují, mohou odrazovat pacienty od léčby, ačkoli by vhodná terapie mohla zlepšit jejich stav a snížit bolest,“ zdůraznil expert na léčbu bolesti Serge Perrot, profesor z Descartes University and Cochin Hospital, Paříž, Francie. Na sympoziu EFIC Perrot hovořil o následujících nejrozšířenějších mýtech o bolesti kloubů.

  • Mýtus 1: Čím rozsáhlejší poškození kloubů, tím větší bolest

Mylný názor, že intenzita bolesti koreluje s rozsahem anatomického poškození kloubu, je zvláště tvrdošíjný. Perrot uvedl: „Toto tvrzení je pravdivé nanejvýš ve spojení s velmi těžkými lézemi. Data ukazují, že polovina pacientů s radiologicky verifikovaným poškozením kloubů žije bez bolestí, a naopak každý druhý pacient s bolestmi kolena má tento kloub intaktní. Takže otázka zní: Existují kloubní změny, které vyvolávají bolest? Různé kohortové studie (MOST, Framingham) například prokázaly, že konstrikce intraartikulárního prostoru vyvolává bolest s větší pravděpodobností než osteofyty, tedy degenerativní strukturální změny kosti. Podle MRT studií (Torres, Osteoarthritis Cartilage 2006) intenzivní bolest silně koreluje se synovialitidou nebo poraněním kostní dřeně, ale nikoli s osteofyty, s kostními cystami, subluxací menisku nebo rupturou ligamenta či změnami v chrupavce.“

  • Mýtus 2: Bolesti kloubů znamenají zánět

Řada lidí automaticky předpokládá, že zánět je příčinou bolesti kloubů. Perrot upřesnil: „Zánětlivá onemocnění hrají roli především v akutní bolesti, ale nikoli v chronické a mechanické bolesti.“ Z patofyziologického pohledu je bolest kloubů způsobena zánětem synoviální membrány a podílí se na ní i kostní bolest způsobená konstrikcí intraartikulárního prostoru, čímž se zvyšuje lokální tlak. Podle studie (Laslett, EULAR 2011, Londýn) léčba medikací 5 mg i.v. kyseliny zoledronové může snížit bolest kostí o 15 bodů ve 100bodové vizuální analogové (VAS) škále. Bolest z poranění kostní dřeně se sníží o 37 procent. U bolesti způsobené zánětem synoviální membrány může pomoci léčba nesteroidními protizánětlivými léky (NSAID). Léčba otoků kostní dřeně také pomáhá zmírnit bolest.

  • Mýtus 3: Bolesti kloubů vycházejí z kloubu

Teze, že bolest kloubů musí mít původ v kloubu, se zdá být samozřejmá, ale ve skutečnosti je nesprávná. Perrot uvedl: „Bolest kloubu je komplexní vjem, ve kterém se promítají sociální faktory, chování podmíněné bolestí, pocity, myšlenky, percepce bolesti a poškození nociceptivní tkáně. Třeba artróza je modelovým příkladem, jakou měrou bolest ovlivňuje naše mysl: Spontánní artritické bolesti se v mozku vnímají a interpretují v mediálním prefrontálním kortexu a ovlivňují emocionální stav osoby. Bolest indukovaná stimulem se interpretuje v těch oblastech mozku, které somatosenzoricky zpracovávají nociceptivní procesy. V centrálním nervovém systému bolest kloubů senzitizuje konkrétní mozkovou tkáň, čímž dochází k excesivní lokální citlivosti.“

  • Mýtus 4: Bolesti kloubů přicházejí s věkem

Perrot uvádí: „Zhruba 80 procent pacientů s artrózou je v pátém deceniu nebo starších, ale samotný věk nedeterminuje, zda někdo bude trpět bolestmi kloubů a jak budou intenzivní. Kromě věku existují další dva kofaktory pro intenzitu artrotické bolesti, a to obezita a lokální zranění. Lidé s genotypem Ile585Val TRPV1 jsou méně citliví na bolest v dolní části těla, a proto vykazují signifikantně nižší riziko, že budou trpět artrotickými bolestmi kolen. Rovněž pohlaví ovlivňuje stupeň bolesti: ženy trpí zánětlivými kloubními chorobami častěji než muži. Hormony mohou být v těchto procesech také zapojeny: blokace estrogenu, například v souvislosti s léčbou karcinomu prsu, může rychle vést k zánětlivým změnám zápěstí a kotníků.“

  • Mýtus 5: Kloubní bolest není léčitelná

Ani v případě, že úplná úleva není reálným cílem léčby bolesti, se nesmí na léčbu rezignovat. Dokonce ani intenzivní bolest není synonymní pro závažné poškození kloubu. Bolest kloubů je velmi heterogenní. Fenotypy bolesti proto musejí být přesně analyzovány, aby bylo možné zahájit vhodnou léčbu. Léčba bolesti by měla být v každém případě kombinací farmakologických a nefarmakologických postupů.Copyright © 2000-2017 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky