Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Sobota 21. říjen 2017 | Svátek má Brigita
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Kvadrivalentní vakcína proti HPV je bezpečná i v těhotenství

Foto: Shutterstock

Kvadrivalentní vakcína proti HPV je bezpečná i v těhotenství

Medical Tribune 07/2017
19.04.2017 09:00
Zdroj: MT
Autor: uza
Očkování proti lidským papilomavirů (HPV) v průběhu těhotenství zřejmě nezvyšuje riziko komplikací u matky ani u plodu, potvrzuje nová retrospektivní uzavřená studie.

Porovnání 1 800 očkovaných těhotných žen a 7 000 žen v těhotenství neočkovaných neprokázalo žádné významné rozdíly v četnosti šesti sledovaných negativních projevů. V neupravené analýze se ukázal častější výskyt nízké porodní hmotnosti, předčasného porodu a závažných vrozených defektů, ale žádný z rozdílů nebyl signifikantní, stejně jako nasvědčovaly i předchozí podobné analýzy.

„Naše výsledky jsou konzistentní s dalšími důkazy, podle nichž vakcinace těhotných žen inaktivovaným virem, bakterií nebo toxoidem neznamená vyšší riziko nežádoucího průběhu těhotenství než bez tohoto očkování,“ uvedli autoři studie z dánského Statens Serum Institut v Kodani pod vedením Nikolaie M. Schellera pro NEJM. Výsledky tak rovněž potvrzují a výrazně rozšiřují závěry předchozích studií kvadrivalentní vakcíny proti HPV 6/11/16/18.

Ačkoli se tato vakcinace nedoporučuje v průběhu těhotenství, u mnoha žen nechtěně dojde k očkování při neplánované nebo nerozpoznané graviditě. S ohledem na globální doporučení očkování dívek a žen ve věku 9 až 26 let proti HPV (dosud jich bylo očkováno na celém světě 72 milionů) nevyhnutelně musí u některých dojít k neúmyslné expozici vakcíně během časné fáze těhotenství.

Údaje o bezpečnosti vakcíny byly dosud omezené a Schellerův tým ve snaze doplnit chybějící data prozkoumal v národním registru zdravotní záznamy všech těhotných dánských žen mezi říjnem 2006 a listopadem 2013. Identifikoval ženy v expozici kvadrivalentní vakcíně proti HPV (ženy, které obdržely bivalentní vakcínu, byly ze studie vyloučeny) podle předem specifikovaných časových oken. Ta se lišila v závislosti na typu těhotenských komplikací: v prvním trimestru šlo o vrozené vady; v týdnech 7 až 22 o spontánní potrat; od týdne 7 až do porodu o porod mrtvého dítěte; před 37. týdnem o předčasný porod; kdykoli v průběhu těhotenství o nízkou porodní hmotnost a malou velikost plodu podle gestačního stáří.

Srovnávací analýzou (na každou vakcinovanou ženu připadaly čtyři nevakcinované) vědci dospěli k názoru, že expozice kvadrivalentní HPV vakcíně nesouvisí s významně vyšším rizikem pro matku ani plod. K vrozeným defektům došlo u 65 případů vs. 220 bez expozice, ke spontánnímu potratu ve 20 případech vs. 131 bez expozice, k předčasnému porodu ve 116 případech vs. 407 bez expozice, k nízké porodní hmotnosti v 76 případech vs. 277 bez expozice, k malé velikosti plodu podle gestačního stáří u 171 případů vs. 783 bez expozice, k porodu mrtvého dítěte ve dvou případech oproti čtyřem bez expozice.

Poměr šancí v absolutních číslech:

  • Závažné vrozené vady: OR 1,19 (95% CI 0,90–1,58)
  • Spontánní potrat: OR 0,71 (95% CI 0,45–1,14)
  • Předčasný porod: OR 1,15 (95% CI 0,93–1,42)
  • Nízká porodní hmotnost: OR 1,10 (95% CI 0,85–1,43)
  • Malá velikost plodu podle gestačního stáří: OR 0,86 (95% CI 0,72–1,02)
  • Porod mrtvého plodu: OR 2,43 (95% CI 0,45–13,21)

Autoři uznali několik omezení své studie: možnost chybné klasifikace těhotenských výsledků lékaři, možnost neidentifikovaných matoucích faktorů a omezené možnosti statistiky u některých analýz z důvodu malého počtu událostí. Připustili rovněž, že k většině těhotenství došlo více než šest měsíců po expozici vakcíně, což vylučuje přímé posouzení rizika této vakcíny během těhotenství.Copyright © 2000-2017 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky