Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Úterý 23. duben 2019 | Svátek má Vojtěch
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Entresto by nám mohlo zachránit tři tisíce životů

Foto: Shutterstock

Entresto by nám mohlo zachránit tři tisíce životů

Medical Tribune 08/2017
27.04.2017 00:04
Zdroj: MT
Autor: lon
Optimální využití sacubitril/valsartanu (Entresto) by podle nové analýzy mohlo v Kanadě zabránit každý rok více než třem tisícům úmrtí nemocných se srdečním selháním. Tato práce byla zveřejněna v březnu na kongresu American Heart Association věnovaném prevenci a epidemiologii.

Pokud jde o indikaci tohoto léku, autoři vycházeli z platných kanadských doporučení. Počet nemocných, které je nutné léčit, aby se zabránilo jednomu úmrtí (number needed to treat – NNT), byl stanoven podle studie PARADIGM‑HF – zde k prevenci jednoho úmrtíbylo potřeba sacubitril/valsartanem léčit osmdesát pacientů.

Podle epidemiologických studií je v Kanadě prevalence srdečního selhání 2,31 procenta, z toho 64 procent nemocných vykazuje závažnost onemocnění NYHA (New York Heart Association) třídy II a III. Z nich se pak u 56 procent jedná o srdeční selhání se sníženou ejekční frakcí. Na základě těchto údajů autoři pracovali s odhadem, že v zemi s přibližně 33 miliony obyvatel je 242 200 pacientů se srdečním selháním NYHA třídy II a III se sníženou ejekční frakcí – tedy takových nemocných, u nichž je sacubitril/valsartan indikován. Závěrem této práce je, že takto lze předejít 3 014 úmrtím ročně. „U správně indikovaných pacientů by to nevedlo jen k zabránění předčasným úmrtím, ale také ke snížení počtu hospitalizací. Srdeční selhání je jedním z důležitých důvodů hospitalizace a taková redukce by znamenala značný přínos pro zdravotní systém. Tato analýza podporuje důležitost implementace terapie sacubitril/valsartanem do běžné klinické praxe,“ uvedl hlavní autor této práce prof. Robert McKelvie, specialita na srdeční selhání z Western University v kanadském Ontariu.

V Kanadě na srdeční selhání umírá každý rok kolem 22 000 lidí, což je přibližně stejný počet, jako si dohromady vyžádají karcinomy prsu, kolorekta, prostaty a pankreatu. Srdeční selhání tam také představuje druhý nejčastější důvod hospitalizace u pacientů starších 65 let.

Již loni v časopise JAMA vyšla podobná práce, která vycházela z dat pro USA – ta došla k závěru, že důsledná implementace sacubitril/valsartanu by ve Spojených státech ušetřila 28 484 životů ročně.

Entresto je představitelem nové lékové skupiny označované jako inhibitory neprilysinu a receptoru angiotensinu II (angiotensin receptor/neprilysin inhibitor – ARNI). Obsahuje sacubitril (inhibitor neprilysinu) a valsartan (blokátor receptoru AT1 pro angiotensin II), které tvoří komplex v molárním poměru 1 : 1. Není přitom přesné tento přípravek označovat jako fixní kombinaci – nejde o pouhé spojení dvou samostatných léčiv v jedné tabletě, ale o skutečnou chemickou vazbu mezi oběma složkami. Neprilysin je enzym‑neutrální endopeptidáza, která degraduje několik vazoaktivních peptidů, zejména natriuretické peptidy v krvi. Inhibicí neutrální endopeptidázy k degradaci natriuretických peptidů nedochází, zvyšuje se tak koncentrace vazodilatačních látek a prodlužuje příznivý diuretický, natriuretický a vazodilatační účinek zejména natriuretického peptidu B v krvi. Léčebné využití samotných inhibitorů neutrální endopeptidázy však bylo velkým zklamáním. Při inhibici neutrální endopetidázy jsou totiž vazodilatační a jiné prospěšné účinky natriuretických peptidů znehodnoceny opačnými účinky např. angiotensinu II. Současnou inhibicí systému renin‑angiotensin‑aldosteron (RAAS) pomocí blokády receptoru AT1 pro angiotensin II tak ke snižování účinku natriuretických peptidů nedochází, naopak. Duální komplementární mechanismus účinku sacubitril/valsartanu se mohl projevit ve významném ovlivnění morbidity a mortality u pacientů se srdečním selháním a sníženou ejekční frakcí, jak ukázala studie PARADIGM‑HF.Copyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky