Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Úterý 22. květen 2018 | Svátek má Emil
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Ústavní soud dal za pravdu senátorům

Foto: Shutterstock

Ústavní soud dal za pravdu senátorům

07.06.2017 11:06
Zdroj: MT
Autor: Vilímková Dudák & Partners
Ústavní soud ČR odmítl pokračování dosavadní praxe určování výše úhrad zdravotnických prostředků, do konce roku 2018 musí být přijata nová zákonná úprava. Dnes vynesl nález ve věci návrhu na zrušení části zákona o veřejném zdravotním pojištění skupiny dvaceti senátorů a senátorek.

Ti si stěžovali na to, jakým způsobem zdravotní pojišťovny rozhodují o výši úhrad zdravotnických prostředků. Ty ať už v podobě inkubátorů, náplastí, brýlových čoček nebo například berlí provázejí pacienty prakticky celý život. Ústavní soudci se rozhodli svolat k tomuto návrhu ústní jednání celého pléna. To se naposledy stalo v roce 2013. Zároveň se zrušením stávajícího systému Ústavní soud určil zákonodárcům lhůtu do 31. prosince 2018 pro přijetí nové zákonné úpravy. Ta by mohla umožnit předepisování vhodnějších pomůcek pro pacienty a zároveň efektivnější nakládání s prostředky z veřejného zdravotního pojištění.

Soud konstatoval, že vágním zněním zákona byl obsah ústavního práva na zdravotní péči pacientů vyprázdněn, což je nepřijatelné. Pacienti musí jasně vědět, jaké pomůcky mají jakou úhradu, jakým způsobem byla určena a jak byla posouzena účinnost těchto pomůcek.

Zároveň vágností zákonné úpravy nesmí být omezováno právo dodavatelů pomůcek na podnikání. K tomuto omezování, jak uvedl Ústavní soud, stávající úprava a praxe vedla.

Skupinu senátorů, kteří návrh podali, zastupovala v oblasti zdravotnictví a farmacie respektovaná Advokátní kancelář Marečková ve spojení s advokátní kanceláří Vilímková Dudák & Partners, jakožto expertem pro oblast litigací.

Dosavadní stav určování výše úhrad za zdravotnické prostředky byl podle advokátky Jany Marečkové nesystémový a dlouhodobě neudržitelný. „Neústavnost jsme spatřovali zejména v tom, že kdykoliv je zde nějaký subjekt, v tomto případě zdravotní pojišťovna, který rozhoduje o právech třetích osob, musí být jeho proces rozhodování transparentní, předvídatelný, a především umožňující přezkum, a to včetně soudního. To zde doposud nebylo. Je to princip, z kterého nelze ustoupit, neboť je to pilíř demokratického právního státu. Jsem ráda, že toto naše přesvědčení dnes v plné šíři potvrdil i Ústavní soud. Tento případ má přesah i mimo oblast zdravotnictví. Nebude-li jakákoliv instituce svázána jasným procesem a možností přezkumu svého rozhodnutí, bude mít vždy tendenci zavádět opatření, která budou více či méně souviset s vytvářením „absolutní moci“ v dané oblasti,“ říká advokátka Jana Marečková.

Z výpovědí svědků před plénem Ústavního soudu mimo jiné vyplynulo, že se doposud často stávalo, že postižený sice například obdrží invalidní vozík, ale ten zásadně nevyhovuje právě s ohledem na typ postižení. Svědci před soudem rovněž uvedli, že do procesu stanovování úhrad zdravotnických prostředků nejsou zapojováni zástupci pacientských organizací ani odborné společnosti.

„Nabídka zdravotnických prostředků je mimořádně pestrá, a pokud jsou rozhodnutí o úhradách činěny „od stolu“ bez zapojení odborníků, a možnosti následného odvolání, dopady na pacienty mohou být velmi citelné. Taková léčba nejenže může být méně vhodná pro pacienta, ale ve výsledku i více nákladná pro rozpočet veřejného zdravotního pojištění,“ popisuje případné dopady pokračování stávající praxe advokát Jakub Kadlec z Vilímková Dudák & Partners.

Ústavní soud dal ve svém nálezu i jasné vodítko pro novou zákonnou úpravu. Ta by měla vymezit procesní mantinely, ve kterých se zdravotní pojišťovny, ale a výrobci zdravotnických prostředků mohou pohybovat při žádostech o získání úhrady z veřejného zdravotního pojištění. Díky novému systému by i pacienti mohli získat pomůcku, která je více vhodná pro jejich zdravotní postižení a ve výsledku mnohdy šetrnější z pohledu výdajů z veřejného zdravotního pojištění.

VZP reaguje na rozhodnutí Ústavního soudu
VZP samozřejmě rozhodnutí soudu respektuje. Nejpodstatnějším sdělením pro VZP a její klienty momentálně je, že ještě déle než rok a půl se na současném stavu vůbec nic nemění. Předpokládáme, že do té doby vznikne nová legislativní úprava, a pokud o to budeme požádáni, jsme připraveni se na její přípravě podílet.

Jakékoliv spekulace o tom, jak bude vše fungovat za více než 18 měsíců, bychom teď nepokládali za seriózní.

Komentář JUDr. Ondřeje Dostála, specialisty na zdravotnické právo společnosti PwC Legal
„Ústavní soud rozhodoval v dlouho očekávaném sporu o tom, které zdravotnické prostředky jsou hrazeny a pojišťovny je proplácejí. Předmětem sporu bylo ustanovení zákona, že se hradí jen tzv. ekonomicky nejméně náročná varianta" zdravotnického prostředku, jejíž cenu zjišťuje pojišťovna "průzkumem trhu". Reálně však byla napadána zejména praxe tzv. číselníků, které vytvářejí pojišťovny a které reálně vymezují, co budou lékaři pacientům bezplatně nabízet. Nález Ústavního soudu vyhověl návrhu a napadená ustanovení zrušil s účinností k 31.12.2018. Ústavní soud kritizoval zejména neurčitost současné právní úpravy, ze které pacient nepozná, co je hrazeno - vyplývá to až z činnosti zdravotních pojišťoven, což soud považoval za nepřípustné ", říká JUDr. Ondřej Dostál, specialista na zdravotnické právo společnosti PwC Legal.
„Očekávám, že by rozhodnutí soudu mohlo pomoci vyřešit problém tzv. falešného nadstandardu, tedy medicínsky potřebných zdravotních pomůcek, které jsou sice dle zákona hrazeny, proto si na ně nelze připlatit, ale nenalézají se v číselnících pojišťoven, a proto je lékař reálně nemůže pojišťovně vykázat. Následkem toho buď radši nejsou vůbec nabízeny, nebo jsou dopláceny formou nejrůznějších sponzorských darů či jiných mimoprávních nástrojů. Kromě nároků pacientů bude mít rozhodnutí významný dopad i na zdravotní pojišťovny a na výrobce zdravotnických prostředků" říká


Copyright © 2000-2018 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky