Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Úterý 22. květen 2018 | Svátek má Emil
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Zásadní poznámky k lymeské borelióze pro pacienty a jejich ošetřující lékaře

Zásadní poznámky k lymeské borelióze pro pacienty a jejich ošetřující lékaře

Medical Tribune 13/2017
19.06.2017 10:37
Zdroj: MT
Autor: MUDr. Martin Jan Stránský, M.D., FACP

Proč si tolik pacientů myslí, že mají lymeskou boreliózu (LB)? Proč tolik lékařů „neumí“ tuto nemoc léčit? Příčiny jsou dvě. Symptomy počáteční i dalších fází LB jsou velmi nespecifické, např. zvýšená teplota, únava, bolesti kloubů a hlavy. Určit tuto diagnózu pacientovi s těmito symptomy tedy vyžaduje i dokonalou znalost progrese tohoto onemocnění a specifických detailů měření protilátek.U drtivé většiny pacientů je infekce LB spojena s klasickou růžovou vyrážkou. Kousnutí klíštětem, které není nasáklé krví a je odstraněno do 24 hodin, zpravidla k nakažení nevede. LB se objeví maximálně u jedné pětiny lidí, kteří jsou kousnuti nakaženým klíštětem.

Zhruba jeden člověk ze čtyř má v ČR k LB pozitivní protilátky. Velmi často jde o následky infekce, se kterou si imunitní systém již dříve poradil. Protilátky se ale mohou vytvořit i v souvislosti s jinými chorobami. Jejich existence však sama o sobě neznamená aktuální existenci onemocnění. U některých pacientů se navíc protilátky objeví až 30 dnů po infekci. Proto má měření protilátek při akutní fázi LB – tj. do měsíce – omezený smysl.

Vzhledem k různé variabilitě při tvorbě protilátek i ve standardizaci laboratorních přístrojů k citlivosti organismu na LB je vždy třeba pozitivní výsledek protilátek ověřit druhou laboratorní metodou (klasicky nejprve ELISA, pak konfirmační Western blot).

Protilátky k LB zapadají do dvou subtypů: IgG a IgM. Nárůst IgM souvisí s akutní infekcí, ale jeho měření je spolehlivé pouze do prvních 30 dní po infekci – všechny protilátky proti LB mohou totiž zůstat zvýšené na dobu neurčitou, a to bez ohledu na úspěšnou antibiotickou léčbu!

U omezených případů mohou symptomy LB setrvat i po antibiotické léčbě. Příčinou jsou ale vedlejší imunologické procesy, nikoli stále aktivní infekce. Četné mezinárodní studie jasně dokázaly, že další antibiotická léčba, zvlášť prodloužená, pro léčení symptomů tzv. chronické LB či tzv. post‑LB syndromu nemá žádný smysl, je neefektivní a navíc nebezpečná.Závěry

Neexistuje žádný laboratorní test, který by jasně prokazoval délku trvání infekce, závažnost, prognózu či vyléčení LB.

Nalezení protilátek LB není v žádném případě samo od sebe indikací „nevyléčené“ infekce.

Opakované měření protilátek LB pro posuzování „aktivity“ LB nemá žádné praktické opodstatnění: léčí se pacient, nikoli protilátky.S poděkováním MUDr. Petru Smejkalovi, primáři Kliniky infekčních nemocí ÚVN, Praha


Zdroje: Medical Tribune, „Protilátky proti boreliím ještě neznamenají onemocnění“, MT 22/2016;

„Randomized Trial of Long‑term therapy of Sx related to Lyme D“ − New England Journal of Medicine 2016;374:1209; „Final report of the Lyme D Review Panel of the ID Society of America“ − Clinical Infectious Diseases 2010;51:1Copyright © 2000-2018 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky