Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Úterý 23. duben 2019 | Svátek má Vojtěch
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Úzkost a zlost před srdečním infarktem a dlouhodobá úmrtnost

Foto: Shutterstock

Úzkost a zlost před srdečním infarktem a dlouhodobá úmrtnost

Medical Tribune 13/2017
03.07.2017 11:35
Zdroj: MT
Autor: jv
Šestičlenný mezinárodní tým expertů z výzkumných pracovišť v Nizozemsku (Tilburg), USA (Boston a Burlington) a Austrálii (Sydney) vedený Loesem Smeijersem zkoumal úzkost a zlost bezprostředně před srdečním infarktem s dopadem na dlouhodobou úmrtnost.

Výsledky studie zahrnující charakteristiky vysoce rizikových pacientů publikoval odborný časopis Journal of Psychosomatic Research.

Akutní vysoká úroveň zlosti a úzkosti je spojena se zvýšeným rizikem infarktu myokardu (IM) v následujících dvou hodinách. Srdeční infarkty předcházené těmito akutními negativními emocemi mohou mít také špatnou dlouhodobou prognózu, ale informace o vysoce rizikových pacientech jsme až dosud postrádali. Autoři zkoumali, zda mladý věk a ženské pohlaví jsou spojeny s IM, jemuž předcházejí negativní emoce, a zda věk a pohlaví zprostředkují následné zvýšené riziko úmrtnosti na IM, jemuž předcházely negativní emoce.

Autoři provedli sekundární analýzu studie Determinants of Myocardial Infarction Onset (n = 2 176, průměrný věk 60,1, ženy 29,2 procenta). Úzkost a zlost bezprostředně před IM (0–2 h) a den před IM (24–26 h) byly hodnoceny pomocí strukturovaného pohovoru. Následná desetiletá úmrtnost ze všech příčin byla určena použitím ukazatele US National Death Index.

Úzkost během 0–2 hodin před IM byla spojena s mladším věkem a ženským pohlavím. Zlost 0–2 h před IM byla také spojena s mladším věkem, ale ne s pohlavím. Během katamnestického sledování zemřelo 580 (26,7 procenta) pacientů. Úmrtnost byla vyšší, jestliže k IM došlo bezprostředně po značné úzkosti zejména u pacientů ve věku 65 a více let (HR = 1,80; 95% CI 1,28–2,54) proti mladším pacientům (HR = 0,87; 95% CI 0,55–1,40).

Závěr: pacienti s vysokou úrovní úzkosti a zlosti v kritickém dvouhodinovém období před IM jsou mladší než pacienti bez emočních precipitantů. Kromě toho je úzkost před IM spojena se zvýšeným rizikem desetileté úmrtnosti u pacientů ve věku 65 a více let.

Zdroj: Smeijers L, Mostofsky E, Tofler GH et al. Anxiety and anger immediately prior to myocardial infarction and long‑term mortality: Characteristics of high‑risk pacients. J Psychosom Res. 2017;93:19–27Copyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky