Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Neděle 27. květen 2018 | Svátek má Valdemar
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

BIOTRONIK Home Monitoring snižuje celkovou mortalitu pacientů s ICD

BIOTRONIK Home Monitoring snižuje celkovou mortalitu pacientů s ICD

Medical Tribune 13/2017
19.06.2017 11:45
Zdroj: MT
Autor: tz

Nově publikovaná metaanalýza tří klinických studií, TRUECOIN, ukazuje, že domácí monitorace systémem BIOTRONIK Home Monitoring zachraňuje životy v důsledku zpomalení progrese srdečního selhání. Výsledky publikované v European Heart Journal ukazují, že domácí monitorování snižuje celkovou mortalitu pacientů s implantabilními kardiovertery‑defibrilátory (ICD) po jednom roce o 38 procent. Studie TRUECOIN také prokázala 36procentní snížení výskytu kombinovaného primárního cílového ukazatele, a to celkové mortality a rizika hospitalizace z důvodu progrese srdečního selhání.Kardiovaskulární onemocnění jsou celosvětově hlavní příčinou úmrtí. ICD upravují život ohrožující arytmie včetně těch, které způsobují náhlou srdeční zástavu. Mnoho nemocných léčených ICD vykazuje též známky srdečního selhání různého stupně.

Studie TRUECOIN posuzovala data u 2 405 pacientů, kteří byli sledováni ve studiích TRUST, ECOST a IN‑TIME. Studie IN‑TIME prokázala více než 50procentní snížení celkové mortality u pacientů s ICD a resynchronizačními kardiostimulátory‑defibrilátory (CRT‑D) se symptomatickým srdečním selháním (bez rozdílů tíže podle NYHA). Na základě těchto výsledků navrhuje Evropská kardiologická společnost (ESC) ve svých posledních doporučených postupech pro srdeční selhání u této skupiny pacientů dálkové monitorování s přístupem, jaké bylo použito ve studii IN‑TIME.

Nová metaanalýza rozšiřuje pozorovaný přínos týkající se mortality na širší skupinu pacientů s ICD s méně závažným srdečním selháním. Kromě toho studie TRUECOIN zjistila, že podkladem zlepšení klinických výsledků je prevence progrese srdečního selhání. Každodenní automatický přenos dat o činnosti srdce a ICD, respektive CRT‑D a analýza multiparametrického souboru dat umožnily včas identifikovat změny srdeční funkce.

Další klinické studie, jako je například REM‑HF prezentovaná na kongresu ESC 2016, hodnotily systémy a zařízení pro vzdálené monitorování od jiných výrobců, ale klinický přínos vzdáleného monitorování nezjistily.

Gerhard Hindricks, vedoucí lékař studií TRUECOIN a IN‑TIME a současně prezident Evropské společnosti pro srdeční arytmie (European Heart Rhythm Association), vysvětlil, proč studie TRUECOIN prokázala přínos z hlediska mortality, zatímco ostatní studie nikoli. „Záleží na tom, jakou technologii použijete,“ řekl dr. Hindricks z Kardiologického centra – Univerzitní kliniky v Lipsku, Německo. „Výsledky studií IN‑TIME a TRUECOIN ukazují, že BIOTRONIK Home Monitoring vede k lepším klinickým výsledkům. Domnívám se, že je to dáno rozdíly ve výrobní technologii, v zaznamenávaných údajích a v klinické relevanci získaných dat a jejich hodnocení.“

Zařízení BIOTRONIK Home Monitoring může lékař naprogramovat tak, aby přenášelo údaje automaticky každý den, což umožní rychle identifikovat zhoršení klinického stavu pacienta. Výskyt atriálních nebo ventrikulárních arytmií či specifických trendů určitých klinických parametrů může být často první známkou zhoršení srdečního selhání, které vede k hospitalizaci nebo úmrtí. Včasný záchyt těchto klinicky relevantních příhod, zejména asymptomatické fibrilace síní, dává lékařům možnost upravit pacientovi léčbu ve velmi časném stadiu.Copyright © 2000-2018 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky