Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Úterý 22. květen 2018 | Svátek má Emil
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Osobní přístup ke klientům stojí za úspěchem Alphega lékáren

Foto: alphega-lekarna.cz

Osobní přístup ke klientům stojí za úspěchem Alphega lékáren

Medical Tribune 14/2017
14.07.2017 15:20
Zdroj: MT
Autor: Marta Šimůnková
Jsou lékárny s osobním přístupem ke každému zákazníkovi – pacientovi a pak existují výdejny léků. K těm druhým se Alphega lékárny nikdy nechtějí řadit. U nich je klient vždy na prvním místě. Tím však ambice společnosti Alliance Healthcare nekončí.

O současných aktivitách, problémech a plánech do budoucnosti hovořila MT s ředitelem Alliance Healthcare Ing. Janem Rohrbacherem.

Jak pokračuje rozvoj společnosti Alliance Healthcare?

I nadále rozvíjíme všechny základní pilíře naší strategie, a to jak aktivity spojené s nákupem, skladováním a distribucí léků, tak naše strategické partnerství s virtuální sítí Alphega lékáren a výrobci léčiv. Zde se chceme soustředit na růst členské základny až ke třem stům lékáren.

Když jsme spolu mluvili poprvé, říkal jste, že vidíte maximum kolem dvou set lékáren. To bylo před čtyřmi lety.

Ano, teď máme 265 lékáren, dosažení tří set členů se tedy zdá být reálné. Nechceme ovšem do naší sítě zařadit jakoukoli lékárnu – vybíráme jen ty, které jsou pro tento koncept vhodné. Ne všichni majitelé lékáren se chtějí aktivně zapojit a nám jde právě o aktivní členy. Chceme, aby členství v síti Alphega lékáren přinášelo prospěch pacientům, lékárníkům i nám.

V čem jsou Alphega lékárny odlišné od ostatních konceptů na trhu?

Alphega lékárny jsou většinou klasické veřejné lékárny, v hypermarketech jich je jen malé procento. Nechceme kopírovat ostatní koncepty na trhu a chceme se od hypermarketových lékáren odlišit službami a přístupem k pacientovi, nenutit mu vlastní brandy a zboží s nejnižší cenou, které by mu mělo zlepšit jeho zdraví.

Čím se Alphega lékárny odlišují od ostatních řetězců?

Naším cílem je vybudovat dlouhodobý vztah s pacientem, a proto jdeme cestou služeb a preventivních programů pro pacienty. Tím samozřejmě posilujeme i obchodní složku lékárny. Po dvou letech od zavedení category managementu, tedy kategorizovaného uspořádání zboží v lékárnách, se ukázalo, že tento systém funguje velmi dobře: přináší větší obrat a je přínosný i pro pacienty, kteří mají o zboží lepší přehled a více informací. V současné době je kategorizováno zhruba 180 lékáren, což je většina, a u ostatních tento proces plánujeme do konce roku.

A co další pilíře vašeho podnikání?

V oblasti služeb pro výrobce se věnujeme hlavně dalšímu rozšíření skladů, které nyní nabízejí kapacitu přes 20 000 paletových míst – v Praze, v Brně a v Bratislavě. Celkem poskytujeme služby více než 60 farmaceutickým výrobcům – většina z nich dává přednost partnerovi, který je schopen služby zajistit pro více zemí. Například pro Slovensko a současně Českou republiku máme sedm kontraktů. Z brněnského skladu, který vnímáme jako budoucí středoevropské logistické centrum, distribuujeme zboží do čtyř zemí – do Maďarska, Rakouska, České republiky a na Slovensko. Nabídku služeb budeme brzy rozšiřovat také pro Polsko. Kontrakty s více zeměmi přinášejí řadu výhod – zjednodušenou administrativu a komunikaci, úsporu nákladů a další synergie.

Jak byste okomentoval nový zákon o léčivech?

Zákon je schválen a je účinný s výjimkou ustanovení o rozdělování zboží podle tzv. tržních podílů, které je odloženo na prosinec. Uvidíme, jaký bude osud tohoto zákona, který porušuje zákony jiné – například Úřad pro ochranu hospodářské soutěže potvrdil, že tento zákon je skutečně v rozporu s pravidly hospodářské soutěže. Proto se Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) rozhodla podat odvolání do Bruselu. Zákon dosud nebyl notifikován Evropskou komisí a bez dalšího prováděcího předpisu půjde o nesnadný a dlouhodobý proces. Je zde řada problémů s implementací tak kontroverzního zákona, já se zaměřím především na jeden. Máme‑li např. speciální „centrový“ lék, jehož spotřeba je například pouze 100 balení za měsíc v celé ČR, neexistuje způsob, jak by měl být rozdělen mezi 500 existujících distributorů. Zákon totiž nerozlišuje typy distributorů, registruje pouze subjekty, které mají k distribuci léčiv povolení. A zde jsou tři základní skupiny v distribučním řetězci: výrobci, z nichž asi 150 má distribuční povolení především z důvodu logistických kontraktů. Pak jsou zde distributoři jako takoví, tedy subjekty, které distribuují léky do nemocnic a lékáren; tady jsou největší hráči čtyři – Alliance Healthcare, Phoenix, ViaPharma a Pharmos – se skupinou dalších specializovaných distributorů, kteří nemají plné portfolio léků. A nakonec je tu dalších cca 300 distributorů – lékárníků, kteří mají dva striktně oddělené druhy podnikání, a sice provoz lékárny a provoz distribuce. Důvody, proč tito distributoři dané povolení mají, jsou dva – přesuny zboží mezi svými lékárnami a paralelní vývoz léků. Když to sečteme, zjistíme, že distributorů je zhruba 500, a jsme opět u otázky: jak mezi ně rozdělit zmíněných 100 balení léků podle tržních podílů?

A co distribuce do nemocnic?

Ano, to je další problém. Nikdo z distributorů není schopen zúčastnit se výběrových řízení v nemocnicích řízených Ministerstvem zdravotnictví, jak je stanoveno zákonem. Postup je následující: Jakmile nemocnice vypíše výběrové řízení, my, distributoři, kteří jí dodáváme léky, nejprve požádáme výrobce o cenu a o potvrzení, že poptávané množství daného zboží je nám v případě, že uspějeme, schopen dodat. Mnohdy se jedná o léky velmi atraktivní z pohledu vývozu, tedy o léky, kterých je na trhu nedostatek. Když do výběrového řízení jdeme, máme zajištěny dvě věci: cenu a množství. Když uspějeme, máme jistotu, že toto množství jsme schopni zajistit, protože nemocnice má ve smlouvách pro případ, že distributor léky nedodá, klauzuli o smluvní pokutě. Bude‑li výrobce muset rozdělovat léky podle tohoto principu, toto potvrzení distributorovi nedá, a ten se pak nemůže zúčastnit výběrového řízení. Jak potom tedy bude Ministerstvo zdravotnictví, respektive jeho nemocnice, výběrová řízení dělat? Je tu i problém etický. Bude‑li distributor požadovat 5 000 balení, dostane jich 1 000 a sejde se mu 2 000 objednávek, komu je zajistí jako prvnímu? Samozřejmě svým zákazníkům – vždyť možnost volby je jeho právo.

Vraťme se k vašim službám. Jak je hodláte dále rozšiřovat?

Jak jsem již zmínil, Alphega lékárny mají jasný směr v rozvoji služeb pro pacienty, tedy preventivní programy a komunikaci s pacientem. Ve službách pro nemocnice chceme zavést tzv. emergency kanály, které mají zajistit, aby pacienti v nemocnicích skutečně dostali léky, které potřebují, tedy i ty nedostatkové.

Co vás zaujalo na nedávné konferenci APEC (Alphega Pharmacy European Convention)?

Je skvělé, že v komunitě evropských nezávislých lékárníků můžeme porovnat své zkušenosti s kolegy z jiných zemí. Projekt jde napříč Evropou a je do něj zapojeno už na 6 000 lékáren. Samozřejmě v každé zemi je trochu jiné obchodní prostředí a jednotlivé programy jsou nastaveny tak, aby odpovídaly příslušné legislativě, ale i tak je důležité jednotlivé zkušenosti sdílet.Copyright © 2000-2018 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky