Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Úterý 22. květen 2018 | Svátek má Emil
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Puzzle jménem metabolický syndrom je známé přes 100 let

Foto: Shutterstock

Puzzle jménem metabolický syndrom je známé přes 100 let

Medical Tribune 14/2017
03.07.2017 13:25
Zdroj: MT
Autor: miš
Jako otce metabolického syndromu uvádějí encyklopedie doktora Geralda Reavena, který publikoval práci o syndromu X v roce 1988.

Málokdo však ví, že již před 1. světovou válkou vyšla práce Hitzenbergera a Richter‑Quittnerové o tom, že se hyperglykémie a hypertenze vyskytují často společně.

Co je nového v diagnostice a léčbě metabolického syndromu v roce 2017? Podle prof. MUDr. Richarda Češky, CSc., předsedy České internistické společnosti, mnoho nového není. Pro metabolický syndrom platí již po mnoho let stejná kritéria, přičemž obvod pasu vyšší než 94 cm u mužů a 80 cm u žen by měl plnit funkci signálu k dalšímu vyšetření. Přestože je ČR na naprosté špici v úspěšnosti léčby infarktů, stále existuje mnoho případů, kdy náhlé úmrtí na infarkt myokardu (IM) je prvním příznakem ischemické choroby srdeční (ICHS). V Česku je za rok hospitalizováno pro IM 23 000 pacientů a s diagnózou ICHS 75 000. V ordinacích praktických lékařů a ambulantních specialistů je sledováno 770 000 nemocných pro ICHS, 83 000 pacientů po infarktu. Je velmi důležité identifikovat jedince, kteří jsou v riziku vývoje a progrese metabolického syndromu, ještě dříve, než dojde k aterosklerotickým změnám.

Metabolický syndrom (MS) není jen kardiologicko‑diabetologické onemocnění, ale má i další negativní konsekvence, jakými jsou onkologická onemocnění (například karcinom pankreatu) či psychiatrická onemocnění (deprese), a negativně zasahuje do činnosti jednotlivých orgánů (játra), uvádí profesor Češka.

Prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc., předsedkyně Českého institutu metabolického syndromu, upozorňuje, že počet lidí, u nichž je MS diagnostikován, neustále stoupá, ale klesá věk pacientů s prvními projevy MS. V ČR má MS zhruba jedna třetina mužů a jedna čtvrtina žen.

Příčina MS tkví v genetických předpokladech, které jsou demaskovány sedavým způsobem života a nevhodnou skladbou jídelníčku. Svou roli hraje i kouření (kuřáci mají dvakrát častěji diabetes 2. typu). Profesorka Rosolová uvedla, že u lidí s MS je hypomagnezinémie častější než u zdravých jedinců, z čehož vyplývá, že deficit hořčíku může přispívat k rozvoji MS.

Co ovlivňuje MS? Zdá se, že příznivý efekt mohou mít funkční potraviny (červená rýže, rostlinné steroly, omega‑3 nenasycené mastné kyseliny), ale tzv. suplementace vitaminy je neúčinná. Říká se, že 10 000 kroků člověku změní život, ale už 6 000 kroků se pozitivně projeví na výskytu a progresi MS.

Profesor MUDr. Milan Kvapil, CSc., prezident Diabetické asociace ČR, zdůrazňuje, že je nutné včas identifikovat inzulinovou rezistenci a včas zvolit správnou farmakologickou terapii, protože inzulinová rezistence je příčinou rozvoje rizikových faktorů aterosklerózy se všemi vážnými i smrtelnými důsledky. Optimální, ale také nejtěžší k uskutečnění je prevence MS změnou životního stylu. Hypertenzi je též nutné léčit včas (zpravidla bývá přítomna při diagnostice inzulinové rezistence či diabetu 2. typu). Je‑li diagnostikován MS, je nutná farmakologická léčba, ale úprava životosprávy má v jeho terapii nezastupitelné místo. Důležité je, aby měl pacient důvěru ve svého lékaře, ať už to je praktický lékař, do jehož kompetence terapie MS spadá, nebo ambulantní specialista – zejména v komplikovanějších případech diabetu, ICHS, resp. dalších orgánových poškození. Zkušenosti z praxe však vypovídají o tom, že tato početná skupina nemocných nevykazuje vysokou adherenci k léčbě a ke změnám přístupu ke své nemoci se odhodlá až po vážné komplikaci – infarktu.

K VĚCI...

Připomeňme si kritéria metabolického syndromu
  • Obvod pasu nad 94 cm u mužů, 80 cm u žen
  • Krevní tlak nad 130/85 mm Hg (resp. léčená hypertenze)
  • Triglyceridy ≥ 1,7 mmol/l
  • HDL cholesterol
    • muži: < 1,0 mmol/l (resp. léčená dyslipidémie)
    • ženy: < 1,3 mmol/l (resp. léčená dyslipidémie)
  • Glykémie nalačno: ≥ 5,6 mmol/l (resp. terapie diabetu)

Pro diagnózu MS je nutná přítomnost alespoň tří kritérií.Copyright © 2000-2018 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky