Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Úterý 22. květen 2018 | Svátek má Emil
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Liga EULAR letos oslavila své 70. narozeniny

Logo EULAR_2017

Liga EULAR letos oslavila své 70. narozeniny

Medical Tribune 15/2017
18.07.2017 14:00
Zdroj: MT
Autor: kol
Letošní kongres Evropské ligy proti revmatismu (EULAR), který se konal v Madridu od 14. do 17. června, se stal rekordním. Sešlo se na něm přes 14 000 účastníků ze 120 zemí .

Prezentováno bylo 2 336 posterů a 4 850 abstrakt, z toho 347 abstrakt a 461 posterů bylo představeno formou ústních prezentací. Účastníci si připomněli i 70. výročí vzniku EULAR a měli možnost seznámit se s nejnovějšími poznatky vědeckého i klinického pokroku na poli revmatologie v rámci 180 přednášek a 37 firmami podpořených sympozií, na nichž vystoupilo 355 mluvčích.

„Kongres EULAR se těší obrovskému zájmu, jak pokud jde o účast, tak i co do kvality příspěvků. To se také odráží v dostupnosti většího množství informací o dopadu, zatížení a nákladech na tato onemocnění pro společnost a významně přispívá ke zlepšení schopností diagnostikovat a léčit tyto choroby. Začlenění zdravotnických odborníků a organizací pacientů do EULAR bylo pro tyto pokroky značným stimulem,“ připomněl prezident EULAR prof. Gerd R. Burmester, Univerzitní nemocnice Charité, Berlín.

Kongres jako vždy v minulosti nabídl široké spektrum témat, od klinických inovací, klinických studií a řady vědeckých témat až po data a zkušenosti z klinické praxe. Kromě toho zde došlo i k setkání členů organizací People with Arthritis and Rheumatism in Europe (PARE) nebo Health Professionals in Rheumatology (HRR) se zástupci zdravotnického průmyslu. Také zde byly představeny první výsledky nové iniciativy EULAR School of Rheumatology „Don’t Delay, Connect Today“.

Lidé s revmatickými a muskuloskeletálními chorobami žijí často se svými problémy bez určení diagnózy dlouhá léta. Tato kampaň se proto zaměřila nejen na klinické a zdravotnické profesionály, ale i na pacienty, jejím cílem je propagovat včasnou intervenci pomocí povzbuzování pacientů s typickými symptomy, aby se svými problémy navštívili lékaře co nejdříve. „Tato kampaň je zvláště důležitá, protože je cílena nejen na pacienty, ale na všechny zdravotnické profesionály. Připomíná, že v případě lidí s typickými revmatickými a muskuloskeletálními problémy je třeba rychle reagovat a moci tak předejít dlouhodobým nevratným poškozením,“ řekl dr. John Church, CEO of Arthritis, Irsko.

„Artritida je chronické onemocnění s mnoha komorbiditami. S rozvojem nových účinných biologických léků, zlepšováním péče o pacienty a díky efektivním možnostem self‑managementu může včasná diagnóza – a tedy i včasná intervence – vést k signifikantnímu zlepšení životního stylu, pohyblivosti a celkové pohody nemocných,“ dodal dr. Church.

Jak připomněla výkonná ředitelka EULAR prof. Julia Rautenstrauch, organizace byla založena v roce 1947, její první kongres proběhl v září téhož roku v Kodani za účasti dvou set delegátů ze šestnácti zemí. Obor za sedmdesát let ušel dlouhou a významnou cestu a díky pokrokům v léčbě a vzdělávání významně změnil budoucnost pacientů. Historii EULAR mapovaly pro návštěvníky kongresu skleněné panely umístěné podél vstupu do jednotlivých pavilonů, které názorně připomínaly zásadní objevy a pokroky v léčbě revmatických onemocnění během sedmi dekád, od lékařských přístrojů používaných ve 40. letech minulého století až po nejnovější objevy nových molekul posledního roku.

Zájem o kongres podle jeho pořadatelů rok od roku roste. Např. v loňském roce bylo během jeho trvání zaznamenáno 11 680 tweetů EULAR2016 a kongresové snímky nahrané přes EULAR You‑ Tube byly zhlédnuty 1 500krát.

Rizikové faktory a léčba

Revmatická a muskuloskeletální onemocnění (RMD) jsou širokou skupinou, do níž patří na dvě stě různých RMD postihujících jak děti, tak dospělé. Jen v Evropě je jimi postiženo 20–30 procent populace a jsou jednou z nejčastějších příčin pracovní neschopnosti, předčasného odchodu do důchodu nebo fyzické disability. Ačkoli je příčina těchto onemocnění ve většině případů neznámá, dnes se již ví o některých rizikových faktorech, které pravděpodobnost vzniku těchto chorob výrazně zvyšují:

  • Obezita – ukázalo se, že dlouhodobé důsledky revmatického onemocnění jsou mnohem závažnější, je‑li pacient obézní. Mezi lety 1985 a 2007 se výskyt revmatoidní artritidy navýšil o 9,2 na 100 000 žen, přičemž právě obezitě je přičítána více než polovina tohoto nárůstu.
  • Kouření – je jedním z hlavních rizikových faktorů pro rozvoj revmatoidní artritidy, snižuje účinnost léků a je i bariérou v aktivitách, např. fyzické aktivitě, které mohou zmírnit některé symptomy. Potvrdilo se jako hlavní faktor prevence hned u několika RMD.
  • Pohlaví a věk – RMD se častěji vyskytují u žen a jejich výskyt se zvyšuje s věkem. Se stárnutím populace pak narůstá zejména prevalence osteoartritidy.
  • Nedostatek fyzické aktivity – aktivní fyzický život je přímo spojen s nižším výskytem muskuloskeletálních onemocnění.
  • Diagnostika – u tohoto typu onemocnění bývá velmi obtížná, protože symptomy dvou stovek onemocnění jsou velmi podobné, často shodné. Včasná léčba je však velmi důležitá, protože nejenom zmírní bolest, ale zpomaluje i progresi onemocnění. I když některá onemocnění mohou být identifikována lékařem na základě symptomů, k diagnostice je často třeba nemocniční vyšetření a řada laboratorních testů.

Většina RMD nemůže být vyléčena, avšak díky dnešnímu množství terapeutických možností a rychle se vyvíjejícímu farmaceutickému průmyslu může dnes většina pacientů žít plnohodnotný život. Důležité pro toto onemocnění přitom jsou jak farmakologické, tak nefarmakologické léčebné postupy.Copyright © 2000-2018 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky