Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 18. červenec 2018 | Svátek má Drahomíra
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Změny mozku související s demencí se dají poznat dřív, než se projeví problémy s kognicí

Foto: Shutterstock

Změny mozku související s demencí se dají poznat dřív, než se projeví problémy s kognicí

02.08.2017 10:30
Zdroj: MT
Autor: uza
Vědci z University of Toronto a Baycrest Rotman Research Institute objevili potenciální prediktor zobrazení demence v mozku.

Dokazuje, že změny mozkové tkáně se mohou objevit o několik let dříve, než dojde k oficiální diagnóze, a dokonce ještě dřív, než si jednotlivci uvědomí svoje potíže s pamětí.

Nová společná studie, zveřejněná v Neurobiology od Aging, se zaměřila na starší osoby žijící v Torontu bez asistence, které na sobě nepozorovaly žádné větší problémy s pamětí, ale které při skríningovém testu na demenci skórovali podpůrměrně.

U těchto osob vědci nalezli důkazy úbytek mozkové tkáně ve stejné oblasti, kde začíná Alzheimerova nemoc (AD), což je anterolaterální entorhinální kortex, umístěný v temporálním laloku.

Tato studie je první, která změřila uvedenou podoblast mozku u starších jedinců, kteří neměli diagnostikovanou demenci ani problémy s pamětí, jež by ovlivňovaly jejich každodenní činnosti. Zároveň se jednalo o první práci, kde se ukázalo, že Montrealský kognitivní test (MOCA) pro screening demence souvisí s objemem uvedené mozkové podoblasti i s dalšími oblastmi mozku zasaženými v raných stádiích AD.

„Jde o první důležitý krok určení procesu, jak u starších jedinců žijících nezávisle ve vlastním domově bez obtíží s pamětí rozeznat riziko budoucí demence,“ uvedl doktor Morgan Barense z fakulty psychologie na University of Toronto, vedoucí této studie.

Vědci zkoumali 40 osob ve věku 59 až 81 let, žijících nezávisle (s partnerem či bez) u sebe doma. Všichni účastníci byli testováni na MOCA. Ti, kdo skórovali pod 26 – tento výsledek indikuje možné problémy s pamětí a myšlenkovými schopnostmi a rovněž upozorňuje, že je zapotřebí další testování – pak byli porovnání s těmi, kdo skórovali nad 26 bodů.

„Včasné odhalení rizikových jedinců může usnadnit vývoj léků nebo dalších terapeutických intervencí u AD,“ řekla hlavní autorka studie Rosanna Olsen, vědecká pracovnice Baycrest RRI a odborná asistentka fakulty psychologie na University of Toronto. „Naše poznatky doplňují základní poznatky o stárnutí a o raných mechanismech AD.“ Vědci spolehlivě změřili každému účastníkovi studie objem anterolaterálního entorhinálního kortexu za pomoci zobrazovací technik s vysokým rozlišením.

Největší rozdíly v objemu byly nalezeny přesně v oblastech mozku, kde začíná AD. Vědci plánují následnou studii ke zjištění, zda se u osob, u nichž se projevilo zhoršené myšlení a paměťové schopnosti a nižší objem mozkových tkání, skutečně rozvine demence.

„MOCA test je dobrý pro diagnostiku mírné kognitivní poruchy (MCI, z níž se pravděpodobně vyvine AD), a nyní také vidíme, že může identifikovat MCI u lidí, kteří nepozorují omezení paměti ani duševních schopností,“ připomněl dr. Barense. Podle doktorky Olsenové je největším přínosem této studie fakt, že zdůrazňuje užitečnost MOCA testu pro rozpoznání osob, jimž hrozí v budoucnu demence.Copyright © 2000-2018 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky