Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 18. červenec 2018 | Svátek má Drahomíra
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Nová možnost pro léčbu chronické hepatitidy C u všech hlavních genotypů

Nová možnost pro léčbu chronické hepatitidy C u všech hlavních genotypů

Medical Tribune 17/2017
04.09.2017 15:24
Zdroj: MT
Autor: red

Evropská komise schválila přípravek Maviret (glekaprevir/pibrentasvir) pro léčbu dospělých pacientů infikovaných virem chronické hepatitidy C (HCV) u všech hlavních genotypů viru (GT1– 6). Maviret je nová osmitýdenní pangenotypová léčba bez ribavirinu podávaná jednou denně, určená pacientům, u nichž se dosud nerozvinula cirhóza jater a kteří zatím nebyli pro HCV léčeni. Tito nemocní představují naprostou většinu ze 71 milionů lidí na celém světě nakažených chronickou hepatitidou typu C.

Přípravek je také indikován u pacientů se specifickými potřebami, včetně pacientů s kompenzovanou cirhózou jater u všech hlavních genotypů, a pacientů, u nichž byly dříve možnosti léčby omezené, jako jsou pacienti se závažným chronickým onemocněním ledvin (CKD) nebo pacienti s genotypem 3 (GT3) chronické infekce HCV. Jde o pangenotypovou léčbu schválenou k léčbě pacientů ve všech stadiích chronického postižení ledvin.

Schválení přípravku je podpořeno daty z osmi registračních studií v klinickém vývojovém programu AbbVie, které hodnotily více než 2 300 pacientů ve 27 zemích se všemi hlavními genotypy HCV (GT1–6) a speciální populace pacientů.

„Přípravek Maviret je osmitýdenní pangenotypová léčba pro pacienty s chronickou hepatitidou typu C, kteří dosud nebyli léčeni a u nichž dosud nebyla prokázána cirhóza jater. Tito nemocní splnili všechny primární ukazatele účinnosti v rozsáhlém programu klinických studií s velmi vysokým procentem úspěšnosti léčby,“ uvedl dr. Stefan Zeuzem, přednosta interního oddělení Univerzitní nemocnice Univerzity J. W. Goetha ve Frankfurtu. „Představuje tak zcela novou možnost terapie pro většinu pacientů s HCV, díky které již není nutné komplikované vyšetřování pacienta před léčbou.“

Rozhodnutí o registraci je podpořeno 97,5% úspěšností léčby (n = 779/799) s pouze osm týdnů trvajícím léčebným režimem u pacientů s GT1–6 bez cirhózy jater, kteří dosud nebyli léčeni. Této vysoké míry vyléčení bylo dosaženo u pacientů s různými charakteristikami, a to i charakteristikami virovými, včetně pacientů s CKD. U pacientů s kompenzovanou cirhózou bylo dosaženo 98% úspěšnosti vyléčení (n = 201/205) po dvanácti týdnech léčby. U již dříve léčených pacientů s GT3 s kompenzovanou cirhózou nebo bez ní bylo dosaženo 96% úspěšnosti (n = 66/69) po šestnácti týdnech léčby. V registračních studiích s přípravkem Maviret přerušilo méně než 0,1 procenta pacientů léčbu v důsledku nežádoucích účinků. Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky (výskyt alespoň deset procent) byly bolest hlavy a zvýšená únava.Copyright © 2000-2018 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky