Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 18. červenec 2018 | Svátek má Drahomíra
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Trombolýzou lze léčit CMP i u dětí

Foto: II. konference dětské paliativní péče

Trombolýzou lze léčit CMP i u dětí

Medical Tribune 18/2017
10.09.2017 22:59
Zdroj: MT
Autor: nam
Ročně v Česku postihne mrtvice 20 až 30 dětí. U těch nejmenších se agresivní metody léčby nepoužívají. Zeptali jsme se MUDr. Jany Haberlové, Ph.D., z kliniky dětské neurologie 2. LF UK a Fakultní nemocnice Motol na možnosti léčby u dětí s CMP.

U nejmenších dětí se agresivní metody léčby CMP nepoužívají, hodně se počítá s plasticitou mozku a využívá se rehabilitace. Jaký je postup?

Nejdůležitější je časně dítě diagnostikovat, stejně jako v dospělém věku. Jakmile je stanovena diagnóza cévní mozkové příhody, je důležité pátrat po příčině. Pokud je příčina nejasná a jedná se o ischemickou cévní mozkovou příhodu s krátkou dobou trvání, pak je agresivní metoda léčby ke zvážení. Je to vždy individuální zvážení. Teď se nám těžko hodnotí, jak bychom léčili před těmi deseti lety Štěpánku, kdy jí byly čtyři roky, přesto si myslím, že intervenční metoda by v jejím případě asi nebyla možná kvůli velikosti cév a instrumentáriu, trombolýza by možná byla ke zvážení. Je to opravdu velmi individuální zvažování, a je o to obtížnější, jelikož zkušenosti s takovouto léčbou CMP u dětí jsou zatím minimální. My ve FN Motol naštěstí můžeme spolupracovat s motolským dospělým iktovým centrem. Případy můžeme konzultovat, přesto zodpovědnost je na nás. Musíme se rozhodnout, jestli pacienta riziku vystavíme. Na druhou stranu rizika u malých dětí, třeba u trombolýz, jsou relativně malá, i když, jak již bylo řečeno, zkušenosti jsou zatím minimální.

Rehabilitace pak je u těchto malých pacientů cílená na postiženou část těla?

Rehabilitace se obecně jako jakýkoli medicínský obor vyvíjí. Přístup by měl být multidisciplinární. V týmu pečujícím o malého pacienta po CMP by měl být rehabilitační lékař, fyzioterapeut, neurolog, ortoped. U dětí je velmi důležité, aby je rehabilitace bavila. Štěpánku baví plavání a ráda jezdí na koni, obojí je vhodné. Důležité je, aby se rehabilitace stala pro dítě součástí běžného života, jelikož se často jedná o celoživotní rehabilitaci. Rehabilitace by měla být součástí běžného každodenního rytmu, tak aby umožnila žít relativně normální život a v rámci něj rehabilitovat. Samozřejmě je důležité vědět, jak rehabilitovat. Například před pár lety jsme u Štěpánky začali nově s botulotoxinem, který jí v podstatě jí umožnil vyhnout se ortopedické operaci. Důležité proto je, aby rodiče věděli, jaké jsou nové možnosti rehabilitace. Je dobré, když pacienti po CMP docházejí do centra, které zná nové možnosti rehabilitace. Často se stává, že pacient je sledován dlouhodobě u jednoho fyzioterapeuta a rodina neví o nových možnostech.

Pro doplnění, můžete vysvětlit, co botulotoxin v těle udělá?

Botulotoxin blokuje přestup nervových impulzů na sval, tím sval uvolní. V případě Štěpánky došlo následkem mozkové příhody k postižení centrálních nervů, a tím ke zvýšení přenosu nervových impulzů v oblasti periferních nervů, což vede ke zvýšenému napětí svalů. Tím, že my botulotoxinem tlumíme nervosvalový přenos, dojde k uvolnění svalů. Štěpánka pak může lépe rehabilitovat, uvolněním svalu se u Štěpánky noha může dostat do správného postavení a nedochází k deformaci kloubu a kostí.Copyright © 2000-2018 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky