Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Neděle 22. červenec 2018 | Svátek má Magdaléna
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Alzheimerovu chorobu odliší od vaskulární demence vnímání barev

Foto: Shutterstock

Alzheimerovu chorobu odliší od vaskulární demence vnímání barev

Medical Tribune 20/2017
09.10.2017 17:16
Zdroj: MT
Autor: jv
Šestičlenný tým britských psychiatrů z University of Oxford a řeckých neurologů z Aristotle University of Thessaloniki (v čele Nikitas A. Arnautoglou) zjistil, že vnímání barev rozlišuje pacienty s Alzheimerovou chorobou (AD) od pacientů s vaskulární demencí.

Výsledky jejich studie publikoval odborný časopis International Psychogeriatrics v srpnovém čísle.

Alzheimerova choroba a vaskulární demence jsou nejčastější příčiny demence u starších lidí. Ukazuje se, že obě choroby mají podobné klinické příznaky, jako jsou výpadky v pozornosti a v exekutivní funkci, ale jsou při nich postiženy specifické poznávací domény. Současné kohortové studie ukázaly těsný vztah mezi depozity amyloidu beta a s věkem spojenou makulární degenerací. Dále bylo popsáno těsné spojení mezi ztenčením sítnicového nervového vlákna a AD. Byl předložen předpoklad, že pacienti s AD trpí nespecifickým typem slepoty pro barvy.

Studie autorů zahrnula 103 jedinců rozdělených do tří skupin: zdravá kontrolní skupina (n = 35), AD (n = 32) mj. podle DSM‑IV‑TR a vaskulární demence (n = 36) podložená mj. výsledky zobrazení magnetickou rezonancí. Závažnost kognitivního zhoršení u pacientů byla měřena pomocí Mini‑Mental State Examination a byla klasifikována podle Reisbergovy škály globálního zhoršení. Zrakové vnímání bylo vyšetřeno využitím 38položkového testu barevného vidění podle Ishihary.

Uvedené tři skupiny nebyly odlišné, co se týče demografických údajů (věk, pohlaví a vzdělání). Test podle Ishihary měl senzitivitu 80,6 procenta a specificitu 87,5 procenta k rozlišení pacientů s AD a vaskulární demencí.

Autoři uzavírají s tím, že test barevného vidění podle Ishihary je slibná potenciální metoda jako jednoduchý a časově nenáročný vyhledávací test pro diferenciální diagnostiku demence mezi AD a vaskulární demencí.


Zdroj: Arnaoutoglou NA, Arnaoutoglou M, Nemtsas P et al. Color perception differentiates Alzheimer’s disease (AD) from vascular dementia (VaD) patients. Int Psychogeriatr. 2017 Aug;29(8):1355–1361Copyright © 2000-2018 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky