Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Úterý 23. říjen 2018 | Svátek má Teodor
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Nejvýznamnější body z jednání představenstva a sněmu České stomatologické komory

Logo České stomatologické komory

Nejvýznamnější body z jednání představenstva a sněmu České stomatologické komory

14.11.2017 06:01
Zdroj: ČSK
Autor: MUDr. Roman Šmucler
Mezi nejvýznamnější body z jednání představenstva a sněmu České stomatologické komory, které se konaly ve dnech 10. až 12. 11. 2017 v Plzni, patří z pohledu veřejnosti následující:
  1. Byla prodloužena doba, po kterou může revizní komise zahájit disciplinární řízení. Komora chce ještě lépe plnit svoji roli ochránce kvality stomatologické péče a minimalizovat rizika dlouholetých soudních sporů.
  2. Česká stomatologická komora má za to, že změnou zákonů týkajících se aprobačního řízení, nemůže přijímat lékaře ze zemí mimo EU za své členy před úspěšným dokončením řízení, kdy se stávají plně oprávněnými k poskytování zdravotní péče. Samozřejmě, příslušnou praxi v trvání několika měsíců mohou vykonávat i jako nečlenové ČSK, jak je tomu třeba u studentů. Pro veřejnost tak bude jasné, kdo je a kdo není dostatečně kvalifikován. Tato nejasnost v minulosti způsobila problémy samosprávám i pacientům. Nové znění zákonů je řeší.
  3. Česká stomatologická komora diskutovala o tom, jak ve veřejném zdravotním pojištění postupovat od roku 2019 po úplném zákazu používání nedózovaného amalgámu a jak zajistit péči v místech, kde ubývá počet lékařů. Představenstvo bude jednat jak s pojišťovnami, tak se samosprávami i příslušnými ministerstvy a Parlamentem ČR.
  4. Česká stomatologická komora odmítá navyšování administrativní zátěže, která zvyšuje lékařům náklady a pacientům cenu ošetření. Typickým příkladem je třeba eRecept, který při malém počtu stomatologem vydávaných receptů nezaplatí částku 1.70 Kč poskytovanou zdravotními pojišťovnami a hrazení tedy bude ve výsledku na pacientovi. Je třeba si uvědomit, že administrativní zátěž ve stomatologii je už nyní v miliardách, které ve finále hradí pacient.

Roman Šmucler
prezident České stomatologické komoryCopyright © 2000-2018 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky