Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Úterý 23. říjen 2018 | Svátek má Teodor
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Domácí hospice konečně hrazeny

Foto: Shutterstock

Domácí hospice konečně hrazeny

Medical Tribune 23/2017
14.11.2017 05:23
Zdroj: MT
Autor: Zdena Kolářová
V seznamu výkonů hrazených ze zdravotního pojištění přibyly k 1. 1. 2018 nástroje pro úhradu mobilní specializované paliativní péče, takzvaných mobilních hospiců. Je to po patnácti letech snah o začlenění tohoto typu péče do zdravotního systému zásadní okamžik a dovršení tříletého pilotního programu.

V mezinárodním žebříčku kvality péče na konci života Quality of Death Index z r. 2015 se ČR umístila až na 33. místě za Polskem, Mongolskem a Litvou. Potenciál pro změnu tohoto neuspokojivého stavu ověřoval v letech 2015–2017 pilotní program Mobilní specializované paliativní péče, který byl společnou iniciativou MZ ČR, VZP a České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP (ČSPM). Postupně se do něj zapojilo 14 mobilních hospiců napříč republikou.

Průběh pilotního programu analyzoval ÚZIS a došel k následujícím závěrům:

  • V hospicích poskytujících mobilní specializovanou paliativní péči dožívá 92 až 97 procent pacientů v prostředí odpovídajícím jejich preferencím.
  • Mobilní specializovaná paliativní péče dokáže účinně tlumit nežádoucí projevy onemocnění (např. bolest), a tím maximálně udržet a zachovat kvalitu života až do posledních chvil.
  • I přes náročnost individuální zdravotní péče o pacienta v domácím prostředí nedochází k navýšení nákladů. Péče je dokonce o zhruba 300 Kč na den péče levnější, než kdyby nemocný umíral v jiném prostředí.

S novým sazebníkem a úhradovou vyhláškou dostávají od příštího roku kraje a zdravotní pojišťovny konečně možnost zařadit mobilní specializovanou paliativní péči do systému hrazené zdravotní péče.

Jak uvedl MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D., předseda ČSPM ČLS JEP, kraje budou moci vypsat výběrová řízení na tento typ péče, stejně jako by se jednalo o jakoukoli jinou medicínskou odbornost. Zdravotnická zařízení, která splní kvalifikační kritéria, se do výběrových řízení budou moci hlásit. Ta zařízení, která úspěšně projdou na kraji, budou moci požádat o uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami, které budou mít k dispozici úhradový systém pro tento typ péče a budou moci péči nasmlouvávat. Dosud byla péče mobilních hospiců zcela závislá na veřejných sbírkách, darech nadačních fondů a dotacích krajů a obcí; nyní bude jen částečně závislá. Je to proto, že úhrada ze zdravotního pojištění bude krýt jen část nákladů, konkrétně 1 152 nebo 1 463 Kč na pacienta a den podle objemu poskytnuté zdravotní péče, přičemž hospic bude potřebovat cca 1 900 Kč na pacienta a den pro úhradu práce lékařů a sester, náklady na léky a zdravotnický materiál a dopravu za pacienty. K tomu je potřeba připočíst náklady na nezdravotnickou komponentu péče (sociální práci, psychoterapii, péči o pozůstalé, dobrovolnické programy, spirituální péči atd.). I tak je ale zařazení výkonů mobilní specializované péče do systému historický posun, zejména pokud nezůstane na papíře a zdravotní pojišťovny budou tuto péči skutečně nasmlouvávat.Copyright © 2000-2018 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky