Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Úterý 23. říjen 2018 | Svátek má Teodor
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Aktualita

Aktualita

Medicína po promoci 1/2016
06.12.2017 15:24
Zdroj: MT
Autor: uza

PERORÁLNÍ ANTIKOAGULANCIA SNIŽUJÍ VÝSKYT DEMENCE U PACIENTŮ S ATRIÁLNÍ FIBRILACÍ

Souvislost mezi atriální fibrilací (AF) a demencí je dobře známá, ale dosud nebylo jasné, zda před ní může chránit podávání perorálních antikoagulancií. Podle retrospektivní studie tyto léky skutečně u pacientů s AF riziko výskytu demence snižují.

Vědci využili údaje ze švédských zdravotních registrů o 440 tisících dospělých osob s diagnózou AF, ale bez demence. Více než 40 % pacientů na počátku zkoumání užívalo antagonisty vitaminu K a 3 % užívala nová orální antikoagulancia (NOAC). Během sledování se u zhruba 6 % členů projevila demence (1,73 na 100 pacientů za rok).

V porovnávací kohortní analýze se ukázalo, že pacienti, kteří od začátku dostávali perorální antikoagulancia, měli o 29 % nižší pravděpodobnost demence oproti těm, kdo je neužívali (poměr rizik HR 0,71, 95% CI: 0,68–0,74). Přímé srovnání mezi novými perorálními antikoagulancii a warfarinem nezaznamenalo žádný rozdíl (HR 0,97, 95% CI 0,67–1,40). Čím dříve byla léčba zahájena, tím větší benefity se projevily.

Vědci se domnívají, že perorální antikoagulancia chrání proti malým embolům, které způsobují mikroinfarkty a mohou tak vést k poškození kognice. Jejich zjištění ohledně ochrany před demencí poskytují další argumenty ve prospěch zahájení léčby u pacientů s AF, a to čím dříve, tím lépe.


Zdroj: Friberg L, Rosenqvist M. Less dementia with oral anticoagulation in atrial fibrillation. European Heart Journal, ehx579. Published 24 October 2017. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehx579Copyright © 2000-2018 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky