Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Neděle 16. prosinec 2018 | Svátek má Albína

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Stanovisko ČLK k anonymnímu přípisu rozesílanému lékařům z emailové adresy e-recept@sukl.cz

Foto: Shutterstock

Stanovisko ČLK k anonymnímu přípisu rozesílanému lékařům z emailové adresy e-recept@sukl.cz

28.12.2017 14:05
Zdroj: ČLK
Autor: Milan Kubek
Některým lékařům byla zaslána zpráva, že SÚKL nestihne do konce roku zpracovat jejich přístupová data k e-receptům s ohledem na nedostatečnou součinnost ČLK a nedodržení lhůt stanovených zákonem o svobodném přístupu k informacím.

Odkaz na uvedený zákon je nonsens – podle něho se nelze domáhat informací, které jsou veřejně přístupné a seznam členů České lékařské komory je veřejně přístupný.

Skutečnost, že Státní ústav pro kontrolu léčiv zásadně selhal při přípravě e-receptů, byla konstatována vícekrát i vysokými státními představiteli. Mohli bychom uvést velké množství případů, kdy lékaři sdělují komoře svízele spojené s pokusy o připojení. Nekvalitní a špatně zpracovaný zákon donucující lékaře k používání e-receptů sice hrozí sankcemi, ale neukládá do kdy je lékař povinen se přihlásit tak, aby mohl e-recepty od 1. ledna 2018 používat, stejně tak neřeší, jak má být postupováno, pokud se technicky nepodaří dosáhnout toho, aby lékaři mohli předepisovat léky na e-receptech. Stanovisko České lékařské komory přijaté nejvyšším orgánem – sjezdem delegátů je jasné – pacient musí dostat svůj lék, lékař mu jej musí předepsat a má tak učinit jakýmkoli způsobem, tedy nelze-li e-receptem, ať již z jakýchkoli důvodů, pak i formou papírového receptu.

Upuštění od sankcí pro lékaře za nepoužívání e-receptu, zatím nikoli uzákoněné, ale jen přislíbené, považujeme za momentální krizové řešení vzniklé situace, nikoli řešení koncepční. Rozumným řešením by byla změna zákona, která lékařům používání e-receptů umožní, nikoli pod hrozbami sankcí nařídí. ČLK se i nadále bude snažit přijetí takové legislativní úpravy prosazovat.

MUDr. Milan Kubek
prezident České lékařské komoryCopyright © 2000-2018 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky