Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 23. leden 2019 | Svátek má Zdeněk
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Čeká nás epidemie multirezistentní tuberkulózy?

Foto: Shutterstock

Čeká nás epidemie multirezistentní tuberkulózy?

Medical Tribune 2/2018
12.02.2018 12:18
Zdroj: MT
Autor: miš
Pokud budeme nadále váhat, pak pravděpodobně ano. Plošné přeočkování jedenáctiletých dětí bylo zrušeno v roce 2009 a o rok později i plošné očkování novorozenců.

Podle profesorky Věry Adámkové, předsedkyně Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, jsou naše devítileté a mladší děti proti tuberkulóze zcela bezbranné. Bohužel, neexistují validní dostupná data, jak zrušení vakcinace ovlivnilo výskyt tohoto onemocnění v české populaci. I když jde stále o nevelká čísla, výskyt tuberkulózy mezi mladými lidmi do dvaceti let stoupl v průběhu roku 2016 oproti roku předchozímu o sto procent. Bohužel ze statistických dat nelze rozklíčovat, jaké národnosti tito nemocní jsou, zda jde o potomky legálních migrantů narozených v ČR, nebo o mladé jedince české národnosti.

Zatím nemusíme být zděšení strmě narůstající incidencí případů tuberkulózy, ale velmi nepříznivý je fakt, že u celých desítek procent nově zjištěných případů jde o původce multirezistentní na známá a používaná antituberkulotika. Přibývá případů otevřené (loni 130 případů) a mimoplicní tuberkulózy.

Alarmujícím je fakt, že v současnosti neexistují validní dostupná epidemiologická data o tom, jaká je struktura nemocných. V současnosti neexistuje depistážní program, který by nemocné cíleně vyhledával, takže vlastně nevíme, kolik lidí s tuberkulózou u nás žije.

Po zadání hesla tuberkulóza na stránkách Státního zdravotního ústavu se objeví statistika koincidence tuberkulózy a HIV z roku 2017 v celoevropském měřítku, nejnovější česká data surveillance tuberkulózy jsou z roku 2010.

To znamená, že nevíme, jaké riziko podstupují naše neočkované děti při cestě městskou hromadnou dopravou nebo při cestování do oblíbených východních destinací. Navíc je těžké i na přání rodičů, kteří by vakcinaci svého dítěte rádi uhradili, najít „okno“ pro vakcinaci proti tuberkulóze v současném očkovacím kalendáři.

Výbor pro zdravotnictví PS PČR proto žádá ministra Vojtěcha, aby požádal zodpovědné instituce o dodání dat incidence a prevalence tuberkulózy v ČR, aby pak ze zjištěného mohla být přijata účinná opatření proti zatím jen hrozící epidemii tuberkulózy v ČR.Copyright © 2000-2018 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky