Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Neděle 16. prosinec 2018 | Svátek má Albína

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Za dialýzu dá VZP 3,8 miliardy. Nově zaplatí lékařům za pomoc s rozšířením transplantací

Foto: Shutterstock

Za dialýzu dá VZP 3,8 miliardy. Nově zaplatí lékařům za pomoc s rozšířením transplantací

05.03.2018 21:50
Zdroj: VZP
Autor: Tisková zpráva
Lidé, jimž selžou ledviny a následně jsou dlouhodobě na dialýze, žijí kratší dobu, jejich život je po zdravotní stránce méně kvalitní a péče o ně je dražší než u těch, kteří podstoupí transplantaci. VZP proto v současnosti odstartovala pilotní projekt, který má vést k tomu, aby transplantací přibylo.

Vybraná zdravotnická zařízení budou moci získat více peněz, pokud budou doporučovat pacienty s chronickým selháním ledvin na čekací listiny na transplantaci nebo aktivně vyhledají živé dárce. V loňském roce absolvovalo dialýzu 6 446 klientů VZP a transplantaci ledvin podstoupilo 262 pojištěnců nejsilnější tuzemské pojišťovny.

VZP nyní na pilotní projekt upozorňuje proto, že právě v uplynulých dnech byla do programu zařazena první zdravotnická zařízení. Shodou okolností navíc na čtvrtek 8. března připadá Světový den ledvin. Celý projekt poběží dva roky a definitivní vyhodnocení je naplánováno do dubna 2020.

Počet klientů VZP na dialýze je v posledních pěti letech zhruba stejný a výrazně se nemění ani počet transplantací. Průměrné náklady na dialyzovaného pacienta ovšem rostou, loni byly už 594 tisíc korun.

Dialýza v důsledku chronického selhání ledvin u klientů VZP

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017*

Počet pacientů

6 551

6 444

6 485

6 456

6 446

Náklady celkem v Kč

3 358 479 000

3 512 300 000

3 513 866 000

3 623 517 000

3 831 673 000

Průměr na pacienta v Kč

513 000

545 000

542 000

561 000

594 000

Náklady na transplantaci a související hospitalizaci jsou sice jednorázově o něco vyšší – loni dosáhly 755 tisíc korun – v následujících letech ale dramaticky klesají. To už dříve ukázala podrobná analýza.

Transplantace ledvin klientům VZP

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017*

Počet pacientů

297

303

295

287

262

Náklady celkem v Kč

189 259 000

205 671 000

209 863 000

194 344 000

197 923 000

Průměr na pacienta v Kč

637 000

679 000

711 000

677 000

755 000

Zapojení do právě odstartovaného pilotního projektu nabízí VZP všem poskytovatelům nefrologické a hemodialyzační péče a specializovaným transplantačním centrům, která provádějí transplantace ledvin.

Nefrologická a hemodialyzační pracoviště mohou získat bonifikaci 10 tisíc korun, pokud u pacienta, který doposud není zařazen na čekací listinu na transplantaci, provedou vyšetření umožňující ho do pořadníku zařadit. Ještě o pět tisíc korun více získají, půjde-li o pacienta, který doposud nepodstoupil dialýzu. Cílem je motivovat zdravotnická zařízení, aby včas zařazovala na čekací listinu maximum pacientů.

Transplantační centra mohou získat za vyhodnocení a verifikaci žádosti o zařazení příjemce na čekací listinu nebo živého dárce rovněž 10 tisíc korun. Za vyšetření živého dárce, který doposud není zařazen na seznamu dárců, je stanovena bonifikace 20 tisíc korun. Projekt bude hrazen ze základního fondu zdravotního pojištění a není finančně limitován.

Ekonomická výhodnost je jen jedním, nikoliv však nejdůležitějším důvodem, proč se VZP do pilotního projektu pustila. Zásadní je přínos pro nemocné. S transplantovanou ledvinou se dožívají vyššího věku, než kdyby zůstali na dialýze, doba přežití je až dvojnásobná. Není výjimkou, že se nemocní s transplantovanou ledvinou dožívají seniorského věku a řeší stejné problémy jako jejich zdravější vrstevníci. Po transplantaci navíc odpadá nutnost trávit několikrát týdně řadu hodin na dialýze, kde mohou nemocní jen ležet a čekat, až se jim vyčistí krev. Na tu musejí navíc často dojíždět. To vše jim znemožňuje vést normální život.


*Jde o předběžné údaje, které se ale již výrazně nezměníCopyright © 2000-2018 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky