Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Úterý 23. duben 2019 | Svátek má Vojtěch

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Informace VZP ČR k uplatňování regulačních srážek za 2017

foto: Shutterstock.com

Informace VZP ČR k uplatňování regulačních srážek za 2017

05.04.2018 11:43
Zdroj: Zpráva ČLK rozeslaná 5. 4. všem členům
Autor: Tisková zpráva
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR informovala ČLK, že byly ukončeny výpočty regulačních srážek za léčivé přípravky a zdravotnické prostředky, vyžádanou péči a ZUM/ZULP pro segmenty ambulantních specialistů a gynekologů za rok 2017.

V souladu s dohodou uzavřenou mezi VZP ČR a ČLK nebudou uplatňovány regulační srážky za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky.

Regulační srážka za vyžádanou péči a za ZUM/ZULP bude u ambulantních specialistů uplatněna pouze u těch poskytovatelů, u kterých došlo k překročení limitu stanoveného úhradovou vyhláškou o více než 200 000 Kč. U ambulantních gynekologů bude uplatněna regulační srážka za vyžádanou péči rovněž pouze u těch poskytovatelů, u kterých došlo k překročení limitu stanoveného úhradovou vyhláškou o více než 200 000 Kč. O oprávněnosti regulační srážky bude v těchto případech rozhodovat rozhodčí orgán složený z jednoho zástupce VZP ČR, jednoho zástupce ČLK a jednoho odborníka z daného oboru a regulační srážka bude uplatněna až po projednání případu rozhodčím orgánem. Podmínkou projednání regulační srážky rozhodčím orgánem je podání písemné námitky proti regulační srážce ze strany dotčeného poskytovatele.

Upozorňujeme poskytovatele, kterým byla za rok 2017 ze strany VZP ČR vypočtena regulační srážka za vyžádanou péči nebo ZUM/ZULP, že je třeba, aby ve lhůtě uvedené ve vyúčtování VZP ČR písemně sdělili, že s uplatněním regulace nesouhlasí. Konkrétní zdůvodnění nesouhlasu lze uvést již v tomto sdělení (písemné námitce), nebo ve lhůtě, kterou si poskytovatel ke zpracování zdůvodnění sám určí. Pokud poskytovatel nestihl písemnou námitku podat ve lhůtě, kterou určila VZP ČR, je třeba, aby tak učinil bez zbytečného odkladu.Copyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky