Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Úterý 23. duben 2019 | Svátek má Vojtěch

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Středočeští hygienici v 1. čtvrtletí udělili restauracím pokuty již za 704 000 Kč

Foto: Shutterstock

Středočeští hygienici v 1. čtvrtletí udělili restauracím pokuty již za 704 000 Kč

13.04.2018 14:22
Zdroj: KHS Středočeského kraje
Autor: Tisková zpráva
V prvním čtvrtletí letošního roku vykonali zaměstnanci odboru hygieny výživy Krajské hygienické stanice Středočeského kraje celkem 665 kontrol v provozovnách stravovacích služeb. Za zjištěné nedostatky udělili 291 finančních sankcí v celkové výši 704 000 Kč.

V prvním čtvrtletí letošního roku vykonali zaměstnanci odboru hygieny výživy Krajské hygienické stanice Středočeského kraje celkem 665 kontrol v provozovnách stravovacích služeb, a to zejména v restauracích, provozovnách závodního stravování a stravování v zařízeních sociálních služeb. Za zjištěné nedostatky pak v tomto období udělili 291 finančních sankcí v celkové výši 704 000 Kč.

„I letos pokračujeme v kontrolách dodržování tzv. protikuřáckého zákona. V uplynulém čtvrtletí jsme jich provedli 326 a závady jsme zjistili ve 13 případech. Ty spočívaly zejména v porušování povinností označit provozovnu u vstupu grafickou značkou Kouření zakázáno a dále vyzvat osobu, která porušuje zákaz kouření, aby v tomto jednání nepokračovala nebo aby provozovnu opustila,“ říká ředitelka KHS Středočeského kraje Jarmila Rážová a dodává: „V této souvislosti bylo zatím uloženo 11 sankcí v celkové výši 44 000 Kč.“

Mezi nejčastější nedostatky, které středočeští hygienici dosud zjistili, patří pochybení v označování rozpracovaných pokrmů, polotovarů a cukrářských výrobků, a to v 33 %, dále v nedostatečné úrovni provozní hygieny v 27 % a v obecných požadavcích na potravinářské prostory v 23 %. Ve zvláště rizikových případech (celkem 57) byla nařízena nápravná opatření spočívající například v nařízení sanitace provozovny (16), vyřazení nevyhovujících potravin ze stravovací služby (17), nebo nařízení ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace při výskytu hmyzu nebo hlodavců (3). K okamžitému uzavření provozovny byli hygienici nuceni přistoupit ve 3 případech.

Kontroly jsou ale zaměřeny také například na klamání spotřebitelů, záměnu používaných surovin a používání nekalých praktik v provozovnách stravovacích služeb. V této oblasti bylo za první čtvrtletí provedeno 172 kontrol, z čehož při 6 kontrolách zjistili pracovníci KHS nedostatky. Za ně byly uloženy sankce v celkové výši 24 500 Kč.

Plné znění Zprávy o činnosti odboru hygieny výživy Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze za období od 1. 1. do 31. 3. 2018 naleznete zde.

Nejčastěji zjišťované nedostatky v procentech (včetně klamání spotřebitele nebo záměny surovin)

Typy vydaných opatřeníCopyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky